Filmer om arbetsmiljö

En av Elektrikernas viktigaste uppgifter är att jobba för bättre arbetsmiljö för förbundets medlemmar. Hur är din arbetsmiljö?

Ingen ska behöva utsättas för ohälsa i arbetet varken fysiskt eller psykiskt och genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan risker i arbetet förebyggas.