Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Hur gör du en tillbudsanmälan?

När du råkar ut för något där du inte gör illa dig - men du kunde ha gjort - är du skyldig att göra en tillbudsanmälan.

Ta reda på hur ditt företag vill att man gör en tillbudsanmälan. Har de inga rutiner, berätta för din arbetsgivare vad som kunde ha hänt.

Det är gratis för företag att ansluta sig till AFA Försäkrings IA-system. IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö. För installationssidan heter den ELIA och för kraftsidan heter den ENIA. Kolla med ditt företag om ni har det.

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Läs mer på AFA:s hemsida.

Är du osäker? Kontakta alltid ditt Skyddsombud. Om du inte har något Skyddsombud på företaget ska du ringa till Kontakten, vår medlemsservice.

 

Ladda ned tillbudsanmälan

Uppdaterad:
Kategorier: