Fotograf: Anna Ledin Wirén

Avgifter

Du som arbetsgivare rapporterar in medlemsavgiften till Elektrikerna varje månad. Här finner du informationen om hur du redovisar medlems- och kontrollavgifter och de vanligaste frågorna som dyker upp vid inrapportering samt de olika avgifterna.

Hur redovisas medlems- och kontrollavgifter?

Vi skickar per automatik ut förtryckta avgiftslistor till er när det kommit till vår kännedom att en medlem tillhandahållit anställning hos er. Avgiftslistan ska insändas till den region av Svenska Elektrikerförbundet, som angivits på listan. Listorna insändes omedelbart efter den sista löneutbetalningen i varje avgiftsredovisningsperiod.

Samma gäller även då redovisning sker med egna redovisningslistor, via webblista eller fil. Om ni önskar ändra underlag som avgifterna redovisas på, ta kontakt med vår arbetsgivarservice Kontakten så hjälper vi er.

Hur sker inbetalningen?

Avdraget belopp ska inbetalas till av Svenska Elektrikerförbundet anvisat konto inom 10 dagar efter senaste avlöningstillfälle i redovisningsperioden.

Finns det något tak på medlemsavgiften?

När medlems- och kontrollavgift dras direkt på lönen finns ingen minimumavgift och inte heller något tak för högsta avgift.

Uppdaterad:
Kategorier: