Lokal organisation

Elektrikerna är organiserat i ett förbundskontor och fyra regioner runt om i landet. På kartan kan du hitta vilken region du tillhör. 

Behöver du hjälp?

Kontakta i första hand vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se. Kontakten kan också hjälpa att koppla dig till rätt person om du är osäker på vem du bör tala med.

 

Region Syd Region Väst Region Mitt Region Nord