Fotograf: Anna Ledin Wirén

Gravid och ammande på jobbet

Du som är gravid eller ammande, arbetsgivare, skyddsombud och arbetskamrater får här en första information om vilka risker och faktorer som är särskilt viktiga att tänka på när man är gravid eller ammar i elbranschen.

I broschyren nedan går vi igenom vad du behöver tänka på vid graviditet och amning när det kommer till arbetsmiljö, riskbedömning och vilka arbeten som inte får utföras under denna period.

Du hittar även information om försäkringar såsom Graviditetspenning och Föräldrapenningtillägg, samt var du kan vända dig vidare för mer info på de olika områdena.

Du hittar också en checklista som är bra att kolla igenom och en riskbedömning och handlingsplan vid graviditet som den gravida, arbetsgivaren och skyddsombudet bör gå igenom och fylla i tillsammans.

Ta väl hand om både dig själv och ditt barns hälsa!

 • Gravid och ammande på jobbet (1,95 MB)

  Den här broschyren är framtagen för att ge dig, din arbetsgivare, skyddsombud och arbetskamrater en första information om vilka risker som är särskilt viktiga att tänka på när man är gravid eller ammar och hur dessa risker kan undvikas.

  - Vilka risker finns och hur undviker du dem?
  - Checklista
  - Tips för arbetsgivare

  Här hittar du riskbedömning och handlingsplan-mall som du, din arbetsgivare och skyddsombud kan fylla i tillsammans.

 • Graviditet, amning och mens – en skrift för dig som jobbar med arbetsmiljö i byggsektorn (465 kB)

  Prevent, som har tagit fram skriften, är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga arbetsgivare och fack tillsammans. Den här skriften riktar sig främst till dig som är arbetsgivare, skyddsombud eller som på annat sätt påverkar arbetsmiljön i byggsektorn. Skriften kan
  även vara till hjälp för arbetstagare och den som är gravid, ammar eller
  menstruerar.

  Filmer, diskussionsfrågor och checklistor finns på www.prevent.se/mensochgraviditet

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Uppdaterad: