Därför är kvartsdamm farligt

Det är lätt att glömma bort riskerna för något man utsätts för varje dag när effekterna visar sig först efter många år. Men inandning av kvartshaltigt stendamm kan orsaka lungskador och därför är det viktigt att använda rätt skyddsutrustning.

Varför är kvartsdamm farligt?
De allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan tränga ner i lungblåsorna med inandningsluften och kapslas in i ärrvävnaden. Det ger inflammation och ärrbildning i lungblåsorna.

Inandning av kvartshaltigt stendamm kan orsaka lungskador i form av:

 • silikos (stendammslunga)
 • KOL
 • lungcancer


När är jag utsatt för risk?

Kvarts finns naturligt i berggrunden. Risk för exponering finns vid bilning, borrning och slipning i:

 • Betong
 • Tegel
 • Puts
 • Murbruk


Hur skyddar jag mig?

Minimera exponering genom:

 • Andningsskydd, minst P3 filter
 • Dammsugare på maskinerna
 • Dammfällor
 • Vattendammsugning, allmän städning
 • Avskärma den dammande processen

Var kan jag läsa mer?
Mer information finns på Arbetsmiljöverket www.av.se.


Hur får jag hjälp?
Om du har problem eller funderingar över arbetsmiljön på din arbetsplats prata med din projektledare, ditt lokala skyddsombud eller kontakta Elektrikerförbundet, ring: 0771-10 14 00 eller mejla kontakten@sef.se.

 • Dammbroschyr – om riskerna på din arbetsplats (3,54 MB)

  Förbunden inom 6F har gjort en informationsbroschyr om riskerna med damm för dem som arbetar vid byggarbetsplatser. Vi har med denna broschyr försökt att kortfattat beskriva det som många år av mätningar, forskning och rapporter visat på.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska

 • Bli asbestsmart (14,05 MB)

  Förbunden inom 6F har gjort en informationsbroschyr om riskerna med asbest för dem som arbetar vid byggarbetsplatser. Broschyren beskriver kortfattat varför ämnet är farligt samt vad du ska tänka på och göra när du misstänker asbest på din arbetsplats.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska

Granskad: