Fotograf: Anna Ledin Wirén

Dags att ansöka om certifikat?

Beroende på din utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet är det olika processer och krav för att ansöka om certifikat. På ECY, Elbranschens centrala yrkesnämnd, kan du läsa mer om de olika kraven och hur du gör för att ansöka om ditt certifikat.

Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) är ett samarbetsorgan mellan Installatörsföretagen och Elektrikerna. 

Yrkesnämndens huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare.

Besök ECY

Uppdaterad: