Fotograf: Anna Ledin Wirén

Hur går avtalsrörelsen till?

Elektrikerna tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar dina anställningsvillkor. När kollektivavtalen ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse.

En avtalsrörelse omfattar både löner och arbetsvillkor. Så förutom hur stora löneökningarna ska vara förhandlas det om frågor som arbetstid, semester och arbetsmiljö.

Det är representanter från Elektrikerna och arbetsgivarnas organisationer, så kallade förhandlingsdelegationer, som förhandlar i avtalsrörelsen. 

Hur ser avtalsprocessen ut?

  1. Medlemmar skriver och skickar in motioner under januari och framåt året innan.
  2. Ombud samlar in och behandlar avtalsmotionerna i september året innan.
  3. Avtalsmotionerna gås igenom och prioriteras i oktober året innan.
  4. Vi begär förhandling med motparten.
  5. Avtalskraven växlas med motparten.
  6. Förhandlingar påbörjas.
  7. Om förhandlingarna går som vi vill har vi nytt avtal innan avtalen löper ut.

Lär dig mer om avtalsrörelse & kollektivavtal med Elektrikerpodden

Elektrikerpodden är en podcast som drivs av Billy och Peter som båda har bakgrund inom elteknikbranschen. Elektrikerna har fått möjlighet att vara med i flera avsnitt och prata fackliga frågor.

Avtalsrörelsen 2023
I det här avsnittet är Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson och Mats Andreasson, förtroendevald i Installationsavtalets förhandlingsdelegation, med och pratar avtalsrörelse. Vad är det och vad kräver Elektrikerna för förändringar i våra kollektivavtal?

Avsnittet släpptes i februari 2023.

Lyssna på Spotify


Förhandling & kollektivavtal
I det här avsnittet kan du lyssna på Mikael Karlsson, som är ombudsman för Elektrikerna, tillsammans med Stefan som driver elfirman Mårtas El berätta om vad ett kollektivavtal egentligen innebär och hur förhandlingar går till.

Avsnittet släpptes i september 2021.

Lyssna på Spotify

Nätutbildning om avtalsrörelsen

LO har tagit fram en nätutbildning om avtalsrörelsen för dig som är medlem i ett LO-förbund. Tanken med den kortfattade och grundläggande nätutbildningen är att förklara vad avtalsrörelsen är, hur den går till och att det spelar roll att vi är många i facket.

Nätutbildning om avtalsrörelsen

Därför är det viktigt att du är medlem

Du bidrar till ett bättre kollektivavtal! Desto fler vi är ju starkare är vår förhandlingsposition.

Du får rätten till och skyddet av kollektivatalet.

Du får ekonomisk ersättning vid strejk.

Du kan påverka på ditt jobb och i samhället.

Du får andra medlemsförmåner på köpet såsom:
   › Flera bra försäkringar
    Möjlighet att gå kurser på arbetstid
    Kunna ha koll på nya jobb med Jobbkollen
    Tryggheten att alltid ha någon att fråga om hjälp.

Bli medlem

Hur skickar jag in en avtalsmotion?

Inför varje avtalsrörelse brukar LO-förbunden samordna sig kring ett antal krav som förbunden gemensamt ska driva i avtalsrörelsen. Utöver de gemensamma kraven har Elektrikerna också sina egna krav vilket kommer från avtalsmotioner som medlemmar har skickat in.

Avtalsmotioner kan du som medlem skicka in direkt via formuläret på hemsidan alternativt till regionkontoren, via e-post eller brev.

Skicka in en avtalsmotion

Uppdaterad: