Fotograf: Diana Oldenburg

Broschyrer om arbetsmiljö

Här hittar du broschyrer som vi har tagit fram om att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Håll dig uppdaterad om vilka riskerna på din arbetsplats är och tveka inte att kontakta Elektrikerna om du misstänker arbetsmiljörisker.

 • Arbetsmiljölagen - Jobbet och lagarna (760 kB)

  I serien Jobbet och lagarna kommenterar LO de lagar som har stor betydelse för LO-förbundens medlemmar. I denna skrift ges LO:s fackliga kommentarer till Arbetsmiljölagen.

 • Bli asbestsmart (14,05 MB)

  Förbunden inom 6F har gjort en informationsbroschyr om riskerna med asbest för dem som arbetar vid byggarbetsplatser. Broschyren beskriver kortfattat varför ämnet är farligt samt vad du ska tänka på och göra när du misstänker asbest på din arbetsplats.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska

 • Dammbroschyr – om riskerna på din arbetsplats (3,54 MB)

  Förbunden inom 6F har gjort en informationsbroschyr om riskerna med damm för dem som arbetar vid byggarbetsplatser. Vi har med denna broschyr försökt att kortfattat beskriva det som många år av mätningar, forskning och rapporter visat på.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska

 • Elsäkerhetsledare (262 kB)

  En elsäkerhetsledare utses när det är fler än en montör på en arbetsplats där det finns elfara. Den här personen har i uppdrag att se till att alla vet rutinerna för att jobba elsäkert på arbetsplatsen. Denna broschyr går igenom frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse.

 • Kartläggning av elolyckor bland elektriker 2017 (505 kB)

  Undersökningen är genomförd av Origo Group under perioden oktober till december 2017. Den syftar till att kartlägga elolyckor som inträffar bland elektriker samt ge underlag om vilken typ av olyckor som vanligen inträffar samt om följdverkningar av elolyckor som inträffat. I rapporten görs även jämförelser mot den kartläggning av elolyckor som genomfördes år 2005.

 • Kontrollansvar (160 kB)

  Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

 • Möt människorna bakom olycksstatistiken (584 kB)

  Denna broschyr är framtagen för att visa hur lätt det är att råka ut för en fallolycka och hur konsekvensen av en sådan olycka kan bli.

 • När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav? (375 kB)

  Broschyren är en vägledning från LO och LO-förbunden. Vägledningen behandlar den juridiska grunden för de förbundsgemensamma frågorna om lag, avtal och tvist och vilket stöd som finns i lagstiftningen för olika situationer som kan uppkomma då ett regionalt skyddsombud ska verka på arbetsställen inom sitt verksamhetsområde.

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – LO:s vägledning (253 kB)

  LO:s vägledning till föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

 • Personalutrymmen – tillfälliga arbetsplatser (2,39 MB)

  Broschyren innehåller information om krav på personalutrymmen och personalutrymmens funktion, utrustning, utrymme, städning och hygien samt standard.

 • Skyddsombudsboken (2,11 MB)

  Skyddsombudsboken är en handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö.

 • Stegar och fallolyckor (6,93 MB)

  Mellan tre och fem personer dör på grund av fallolyckor i Sverige varje år. 1 000 personer skadas mer eller mindre allvarligt varje år.

 • Säkra eljobb – välj rätt utrustning (7,19 MB)

  Ingen ska behöva utsättas för ohälsa i arbetet och genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan risker i arbetet förebyggas. Syftet med den här skriften är att skapa säkra arbetsförhållanden genom att:
  • ge ett stöd vid val av arbetsutrustning
  • ge en orientering om kraven i arbetsmiljölagstiftningen

 • Vad gäller vid kränkning av skyddsombud? (290 kB)

  Den här broschyren går igenom vad som gäller vid kränkning av skyddsombud och vilka skydd som finns för skyddsombudet.

 • Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad (402 kB)

  Även om du inte är sjukskriven nu – spara och använd denna information. Det finns nya regler för ersättning och arbetsförmågebedömning som berör alla.

 • Vägledning vid elolycka (1,16 MB)

  I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar.

Uppdaterad:
Kategorier: