Fotograf: Anna Ledin Wirén

Du tjänar på kollektivavtal

Utan kollektivavtal är det bara lagens minimikrav som gäller för din anställning. Det är därför viktigt med kollektivavtal. På ett år kan skillnaden på att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal bli många, många tusenlappar i plånboken. Använd räknesnurran för att kolla hur mycket du tjänar på att jobba på ett företag med kollektivavtal.

Det får du genom kollektivavtalet

När det gäller anställningsvillkor är det endast ett fåtal som regleras i lag. Exempel på det är Semesterlagen, Arbetstidslagen och Lagen om allmän pension. Kollektivavtalet innehåller ofta villkor som är förbättringar av lagen som fackförbund har förhandlat sig till. Desto fler medlemmar vi är ju bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram.

Det här är exempel på vad du som jobbar på en arbetsplats med Installationsavtalet har rätt till:

 • Betald semester i 25 dagar
 • Arbetstidsförkortning med utgående lön – minst 30 timmar per år.
 • Sjukledighet vid sjukdom med betalning
 • Löneförhöjningar för ökad levnadsstandard
 • Avtalspension, avsättning på minst 6%
 • Företräde av ombudsman vid uppsägning från företaget
 • Juridisk hjälp vid godtycklig uppsägning
 • Skyddsutrustning
 • Reseersättning till och från arbetet
 • Övertidsersättning vid arbete utöver ordinarie arbetstid
 • Turordningslistor för att säkerhetsställa sist in först ut
 • Rätten att påverka din lön genom ackord
 • Matsal att äta i
 • Lokal att byta om i
 • UVA-möte, kunna träffas alla anställda på betald tid
 • Föräldrapenningtillägg
 • Regelbunden hälsokontroll

Listan kan göras mycket längre, men en sak är säker: utan en fackförening som förhandlar fram kollektivavtal så skulle många av punkterna ovan inte finnas.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal?

Finns det inget kollektivavtal måste du själv förhandla om dina anställningsvillkor i ett anställningsavtal. Sannolikheten är stor att du inte får samma villkor som det finns i ett kollektivavtal. Utan kollektivavtal är det enbart lagen som gäller. Du kan kolla om ett företag har kollektivavtal med Elektrikerna på:

KOLLEKTIVAVTALSKOLLEN

Som anställd har du allt att vinna på att det finns ett kollektivavtal. Kollektivavtalet utvecklas också och du som är medlem i Elektrikerna har möjlighet att påverka ditt kollektivavtal genom att skicka in avtalsmotioner till när avtalen ska omförhandlas under avtalsrörelsen.

Har du frågor om ditt kollektivavtal?

Allt som gäller din lön, anställning med mera kan du läsa om i ditt kollektivavtal. Vill du veta mer om kollektivavtal eller är det något i ditt kollektivavtal du inte fullt förstår? Hör av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se så hjälper vi dig.

Räkna ut vad du tjänar på kollektivavtal

Här kan du själv kolla hur stor vinsten skulle bli för dig när du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal med Elektrikerna. Fyll i vilket avtal du går på, din ålder och din lön så får du reda på skillnaden.

Tjäna på kollektivavtal

År

KR

Varje år tjänar du ungefär så här mycket utöver din lön

UTAN kollektivavtal får du utöver din lön bara

Årlig lönehöjning

Extra semesterersättning

Helglön

Avtalspension

Arbetstidsförkortning

Läs mer

 • Årlig lönehöjning

  Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal garanteras du en viss procents höjning av din lön varje år.

  Storleken på lönehöjningen är resultatet av det som Elektrikerna förhandlat med arbetsgivarna om. I Sverige finns ingen lag som säger att din lön ska höjas varje år. Arbetar du på en arbetsplats utan kollektivavtal är det upp till företaget du jobbar på att bestämma om de tycker att du ska få en lönehöjning.

  Storleken på exemplet ovan baseras på 1 775 arbetstimmar på ett år om alternativet om timlön är valt. 1 775 är ett framräknat ungefärligt värde där ledig tid är borträknat.

 • Extra semesterersättning

  Om din arbetsplats har kollektivavtal med Elektrikerna har du en semesterlön på 13-13,2% på intjänad lön beroende på vilket avtal du går på.

  Enligt semesterlagen har du rätt till en semesterlön på 12% på intjänad lön men Elektrikerna har förhandlat till en extra ersättning genom kollektivavtalet. Semestertillägget utgörs av 0,8% av aktuell månadslön per semesterdag, samt 0,5% av rörliga lönedelar under intjänandeåret multiplicerat med antalet semesterdagar.

 • Avtalspension

  Om din arbetsplats har kollektivavtal med Elektrikerna betalar din arbetsgivare in en pensionspremie på 4,5% av din totala lön under ett år till din Avtalspension SAF-LO.  

  Elektrikerna har förhandlat fram en extra pensionsavsättning på flera av våra kollektivavtal på 0,8-1,9%.

  På Mina sidor hos Fora.se kan du logga in med Bank-ID. Där kan du se hur mycket avtalspension som dina arbetsgivare betalat in till dig. Kontrollera att det stämmer mot din lönespecifikation eller summan på din deklaration (som du får från Skatteverket). 

 • Arbetstidsförkortning

  Om din arbetsplats har kollektivavtal med Elektrikerna får du extra ledighet. Ledigheten heter Arbetstidsförkortning, eller ATF, och ger dig upp till 30 timmar extra ledighet om året. Det blir nästan 4 dagar på ett år.  

  När du vill ta ut din Arbetstidsförkortning ansöker du om det på samma sätt som övriga ledigheter. 

 • Helglön

  Om din arbetsplats har kollektivavtal med Elektrikerna har du rätt att vara ledig med betalt på vissa högtidsdagar – så kallad helglön.  

  För dig med månadslön får du som regel samma månadslön oavsett om månaden innehåller någon helgdag eller inte.

  Du som har timlön har liksom de med månadslön rätt till att vara ledig med helglön på olika helgdagar. Lönen ska vara densamma som om du utfört arbete åt din arbetsgivare. 

Uppdaterad: