Du tjänar på kollektivavtal

Utan kollektivavtal är du endast garanterad de fåtal av dina anställningsvillkor som regleras i lag. Därför är det så viktigt med kollektivavtal. På ett år kan skillnaden på att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal bli så mycket som 154 763 kr.

Räkneexempel för Installationsavtalet

Siffrorna och beräkningen är från hösten 2021. Vi har utgått från lönesnitt på Installationsavtalet 2021 vilket är på 34 000 kr. I räkneexemplet har vi inte räknat med övertidsersättning, ersättning för obekväm arbetstid eller beredskapsersättning.

Förmån Med avtal Utan avtal Förklaring
Årlig löneförhöjning 11 016 kr/år 0 kr/år Beräknat på lönehöjningen 2020 som var på 2,7%
Avtalspension 24 480 kr/år 0 kr/år 6% (4,5% i avtalspension + 1,5% i extra pensionsavsättning)
Arbetstidsförkortning 5 862 kr/år 0 kr/år 30 dagar
Ackord 75 840 kr/år 0 kr/år Beräknat på en genomsnittlig ackordsförtjänst vilket ger en månadslön på 40 320 kr
Semestertillägg 7 565 kr/år 0 kr/år 0,89%
Restid- och reskostnadsersättning 30 000 kr/år 0 kr/år Rikssnitt, baserat på beräkning från 2017 och det nya resesystemet
Semesterersättning 34 000 kr/år 34 000 kr/år 12% enligt Semesterlagen
Totalt 188 763 kr/år 34 000 kr/år 188 763 kr minus 34 000 kr blir en skillnad på 154 763 kr per år.


Det får du genom kollektivavtalet

När det gäller anställningsvillkor är det endast ett fåtal som regleras i lag. Exempel på det är Semesterlagen, Arbetstidslagen och Lagen om allmän pension. Kollektivavtalet innehåller ofta villkor som är förbättringar av lagen som fackförbund har förhandlat sig till. Desto fler medlemmar vi är ju bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram.

Det här är exempel på vad du som jobbar på en arbetsplats med Installationsavtalet har rätt till:

 • Betald semester i 25 dagar
 • Arbetstidsförkortning med utgående lön – minst 30 timmar per år.
 • Sjukledighet vid sjukdom med betalning
 • Löneförhöjningar för ökad levnadsstandard
 • Avtalspension, avsättning på minst 6%
 • Företräde av ombudsman vid uppsägning från företaget
 • Juridisk hjälp vid godtycklig uppsägning
 • Skyddsutrustning
 • Reseersättning till och från arbetet
 • Övertidsersättning vid arbete utöver ordinarie arbetstid
 • Turordningslistor för att säkerhetsställa sist in först ut
 • Rätten att påverka din lön genom ackord
 • Matsal att äta i
 • Lokal att byta om i
 • UVA-möte, kunna träffas alla anställda på betald tid
 • Föräldrapenningtillägg
 • Regelbunden hälsokontroll

Listan kan göras mycket längre, men en sak är säker: utan en fackförening som förhandlar fram kollektivavtal så skulle många av punkterna ovan inte finnas.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal?

Finns det inget kollektivavtal måste du själv förhandla om dina anställningsvillkor i ett anställningsavtal. Sannolikheten är stor att du inte får samma villkor som det finns i ett kollektivavtal. Utan kollektivavtal är det enbart lagen som gäller. Du kan kolla om ett företag har kollektivavtal med Elektrikerna på:

KOLLEKTIVAVTALSKOLLEN

Som anställd har du allt att vinna på att det finns ett kollektivavtal. Kollektivavtalet utvecklas också och du som är medlem i Elektrikerna har möjlighet att påverka ditt kollektivavtal genom att skicka in avtalsmotioner till när avtalen ska omförhandlas under avtalsrörelsen.

Har du frågor om ditt kollektivavtal?

Allt som gäller din lön, anställning med mera kan du läsa om i ditt kollektivavtal. Vill du veta mer om kollektivavtal eller är det något i ditt kollektivavtal du inte fullt förstår? Hör av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se så hjälper vi dig.

Uppdaterad: