Elektrikerna har en kraftfull röst
tack vare att vi är många

Bli medlem

Som medlem får du:

  • Kvalificerad rådgivning och förhandlingshjälp
  • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
  • Massa förmåner på köpet såsom flera försäkringar
Läs mer om medlemskapet >
Nu kan du beställa ett tryckt ex av ditt kollektivavtal

Elektrikerna har nu förhandlat klart de flesta av kollektivavtalen och nya avtal som gäller fram till 2025 finns att beställa kostnadsfritt för alla medlemmar som vill ha ett tryckt exemplar. Avtalet innehåller i stort sett allt du behöver veta om de rättigheter och skyldigheter du har på ditt jobb.

Nyheter från medlemstidningen

  • Facklig kamp lönar sig

    Att använda indrivningsblockader är något vi kommer fortsätta med. Vi ska använda de verktyg som finns till förfogande för att säkerställa våra medlemmars rätt, skriver Urban Pettersson.

  • Svea Solar om bristen på säkerhet: ”Teamet har fått en varning”

    – Det aktuella teamet har ni fått en varning och händer det igen kommer avtalet att sägas upp, säger Beatrice Fernström, säkerhetschef på Svea Solar.