Elektrikerna har en kraftfull röst
tack vare att vi är många

Bli medlem

Som medlem får du:

  • Kvalificerad rådgivning och förhandlingshjälp
  • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
  • Massa förmåner på köpet såsom flera försäkringar
Läs mer om medlemskapet >
Installationsavtalet klart: Mer ordning och reda i elbranschen

Elektrikerna och Installatörsföretagen är överens om ett nytt kollektivavtal.

Nyheter från medlemstidningen