Elektrikerna har en kraftfull röst
tack vare att vi är många

Bli medlem

Som medlem får du:

  • Hjälp och stöd när du behöver det
  • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
  • Trygghet på jobbet och fritiden
Läs mer om medlemskapet >
Elektrikerna polisanmäler Tesla

Nu polisanmäler Elektrikerna TM Sweden (Tesla) för brott mot elsäkerhehetslagen.

Nyheter från medlemstidningen