Elektrikerna har en kraftfull röst
tack vare att vi är många

Bli medlem

Som medlem får du:

  • Hjälp och stöd när du behöver det
  • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
  • Trygghet på jobbet och fritiden
Läs mer om medlemskapet >
Gör Elektrikerna bättre – delta i medlemsundersökningen!

Då Elektrikerna är till för och består av våra medlemmar är det viktigt att vi vet hur stor kännedom du som medlem har om facket samt vad du tycker är viktigt att vi jobbar med.

Nyheter från medlemstidningen