Elektrikerna har en kraftfull röst
tack vare att vi är många

Bli medlem

Som medlem får du:

  • Hjälp och stöd när du behöver det
  • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
  • Trygghet på jobbet och fritiden
Läs mer om medlemskapet >
Elektrikerna utökar Teslakonflikten – igen

Elektrikerna utökar sina sympatiåtgärder genom att även innefatta nyinstallation av laddstationer och verkstäder åt Tesla samt kompletterar tidigare lagda blockad med fler laddstationer och verkstäder.

Nyheter från medlemstidningen