Elektrikerna har en kraftfull röst
tack vare att vi är många

Bli medlem

Som medlem får du:

  • Hjälp och stöd när du behöver det
  • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
  • Trygghet på jobbet och fritiden
Läs mer om medlemskapet >
En elektriker invald i LO:s ledning

Idag valdes Louise Olsson till förste vice ordförande på LO:s kongress. Det är första gången i LO:s 126-åriga historia som en elektriker blir invald i LO:s ledning.

Nyheter från medlemstidningen