Elektrikerna har en kraftfull röst
tack vare att vi är många

Bli medlem

Som medlem får du:

  • Hjälp och stöd när du behöver det
  • Möjlighet att påverka på jobbet och i samhället
  • Trygghet på jobbet och fritiden
Läs mer om medlemskapet >
En MENSkligare elbransch vinner alla på

I samarbete med organisationen MENSEN har Elektrikerna tagit fram material för att uppmuntra och inspirera arbetsplatser att bidra till en MENSkligare elbransch. En MENSkligare elbransch vänder sig framförallt till Elektrikernas skyddsombud.

  • Missa inte LO Mervärdes Adventschans

    Varje vecka fram till jul har du som medlem i ett LO-förbund chansen att vinna riktigt fina priser i LO Mervärdes Adventschans. Svara på enkla frågor så är du med i ut...

  • Elektrikerna utökar Teslakonflikten

    Elektrikerna utökar sina sympatiåtgärder genom att även omfatta medlemmar bundna av Kraftverksavtalet i blockaden av service eller reparation av Teslas laddstationer. Bakgrunden &...

Nyheter från medlemstidningen