Fotograf: Daniel Roos

Är din arbetsmiljö dålig?

Om du upplever att det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du alltid ta kontakt med din närmsta chef, i andra hand ditt Skyddsombud.

På en del företag har vi inget Skyddsombud utsett då kan du vända dig till ett Regionalt Skyddsombud som kan verka på din arbetsplats. Finns det inget Skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad är ett Regionalt Skyddsombud?

Elektrikerna har utsett Regionala Skyddsombud som kan hjälpa dig om du saknar Skyddsombud på din arbetsplats i arbetsmiljöärenden.

Uppdaterad:
Kategorier: