Fotograf: Anna Ledin Wirén

Regler kring ledighet för att gå på kurs

Att gå en kurs via Elektrikerna kostar dig ingenting. Du har rätt att gå på arbetstid och du får ekonomisk ersättning. Kom ihåg att anmäla dig minst 14 dagar innan kursstart!

Utbildningarna är indelade i två kategorier, utbildning för medlem och utbildning för förtroendevald.

När du som medlem går kurs står Elektrikerförbundet för förlorad arbetsförtjänst eller studiestipendie.

I de flesta utbildningar för förtroendevalda står arbetsgivaren för lön enligt Förtroendemannalagen §7. Kost och eventuell logi samt utlägg för resor står Elektrikerförbundet för. 

Glöm inte att söka ledigt hos din arbetsgivare enligt studieledighetslagen minst 14 dagar före kursstart. Men ansök gärna så tidigt som möjligt så att kursen inte blir full!

Har du några frågor kring ledighet eller ekonomisk ersättning för att gå en facklig kurs? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mera, ring: 0771-10 14 00 eller mejla kontakten@sef.se!

Granskad: