Att vara förtroendevald

De förtroendevalda har ett av det finaste uppdrag man kan ha i fackföreningsrörelsen. De representerar sina arbetskamrater i kampen för ett bättre arbetsliv.

Huvuduppdraget som fackligt förtroendevald är att organisera samt driva medlemmarnas frågor utifrån det uppdraget du har samt rekrytera fler medlemmar till organisationen.

Förtroendeuppdraget innebär samtidigt att bevaka så att de lagar och avtal som gäller på arbetsplatsen följs. Det finns både förtroendeuppdrag på din arbetsplats och i den lokala verksamhetskretsen.

Är du intreserad av att bli förtroendevald kan du läsa mer om hur du går tillväga och vilka de vanligaste förtroendeuppdragen som Elektrikerna har här:

Bli förtroendevald

Uppdaterad: