Fotograf: Diana Oldenburg

Etableringsgenomgång mellan ackordslag och företag

Elektrikerna och Installatörsföretagen har gemensamt tagit fram underlag för etableringsgenomgång. Dessa finns nedan i pdf-format. En etableringsgenomgångär ett bra sätt för företaget och ackordslaget att enas om förutsättningarna på arbetsplatsen och lösa problem innan de uppstår.

Etableringsgenomgång görs mellan ackordslaget och företaget. Syftet är att dra upp ”spelregler” för arbetet. Man inventerar projektet och diskuterar vilka praktiska förutsättningar som finns på arbetsplatsen. Exempel på förutsättningar som behöver diskuteras kan vara om det behövs några specialverktyg, parkeringsmöjligheter, omklädningsbodar och var de är tänkta att vara placerade. Men också ekonomiska förutsättningar såsom löneform, hur ska man hantera extra arbeten och vem som får beställa dessa och så vidare. Man bör även diskutera och komma överens om eventuella ersättningarna, för till exempel ej tidsatta arbeten som ingår i projektet.

I en etableringsgenomgång ska arbetsgivaren och ackordslaget komma överens om arbetsordningen för arbetet. Vem som gör vad och vilka arbetsuppgifter som ligger på ackordslaget respektive projektledaren.

Alla frågetecken vi löser i etableringsgenomgång gör att ackordslaget kan fokusera på att jobba och att projektledningen kan se till att projektet flyter på för alla inblandade.

När det är färdigdiskuterat skriver företaget och ackordslaget på dokumentet och har då ett avtal om förutsättningarna på arbetsplatsen.

Uppdaterad: