Fotograf: Diana Oldenburg

Andra sätt att registrera ackord

Om du av någon anledning inte vill använda Ackordswebben kan du även registrera din ackordsedel via Ackcent, mejla in den eller posta den med brev.

Ackordskontrollen inte längre kan hantera sedlar med fördelningen som gällde till och med 2013-12-31 då Centrala Ackcent inte länger finns tillgänglig.
Förbundet inga möjligheter att uppdatera Lokala Ackcent med till exemplet nya priser. Lokala Ackcent fungerar enndast i Windows.

Kontakta Ackordskontrollen för att få hjälp att komma igång med Ackordswebben.

Du som skickar ackordsunderlag via mejl skickar till: ackord@sef.se. Det går inte längre att skicka in ackordssedeln via Ackcent-programmets medlemsportal. 

Om du vill skicka in ackordsunderlaget på papper, skicka det till:

Ackordskontrollen
Amiralsgatan 81 A
214 37 Malmö

Det går naturligtvis även att besöka något av regionkontoren, där de kan hjälpa till med att skicka ackordsunderlaget.

Du kan även ringa oss på telefonnummer: 010-434 06 50.

Alla kontroller och administration av ackordssedlar sköts på regionkontoret i Syd. Respektive region sköter medlemskontakter när/om det behöver utredas eller förhandlas om ackorden.

Nedan kan du ta del av exempel på hur du skriver ackordsunderlag.

Uppdaterad: