Fotograf: Diana Oldenburg

Andra sätt att registrera ackord

Om du av någon anledning inte vill använda Ackordswebben kan du även registrera din ackordsedel via Ackcent, mejla in den eller posta den med brev.

Förbundet har inga möjligheter att uppdatera Lokala Ackcent med till exemplet nya ATL-tider och nya rader. Lokala Ackcent kan bara användas i Windows.

Ackordskontrollen kan inte längre hantera sedlar med fördelningen som gällde till och med 2013-12-31 då Centrala Ackcent inte länger finns tillgänglig.

Kontakta oss för att få hjälp att komma igång med Ackordswebben.

Du som skickar ackordsunderlag via mejl skickar till: kontakten@sef.se. Det går inte längre att skicka in ackordssedeln via Ackcent-programmets medlemsportal. 

Om du vill skicka in ackordsunderlaget på papper, skicka det till:

Ackordskontrollen
Amiralsgatan 81 A
214 37 Malmö

Det går naturligtvis även att besöka något av regionkontoren, där de kan hjälpa till med att skicka ackordsunderlaget.

Du kan även ringa oss på telefonnummer: 0771-10 14 00.

Alla kontroller och administration av ackordssedlar sköts på regionkontoret i Syd. Respektive region sköter medlemskontakter när/om det behöver utredas eller förhandlas om ackorden.

Nedan kan du ta del av exempel på hur du skriver ackordsunderlag.

Granskad: