Fotograf: Anna Ledin Wirén

Medlemsförsäkringar

Som medlem hos oss har du förmånliga försäkringar som ingår i medlemskapet. Både genom Folksam och HELP Juristförsäkring.

I medlemskapet ingår ett antal försäkringar i medlemsavgiften. Både genom Folksam och HELP Juristförsäkring.

Genom Folksam ingår:
Hemförsäkring, Medlemsolycksfall Fritid, Inkomstförsäkring, Kompletterings-TGL, Barngrupplivförsäkring och Grupplivförsäkring.

Utöver dessa försäkringar, som ingår i din medlemsavgift, kan du till förmånliga villkor teckna ytterligare försäkringar för dig och din familj.

Läs mer


Med HELP Juristförsäkring har du en egen jurist utan timkostnad
och försäkringen täcker även make/maka, sambo, registrerad partner och hemmavarande barn under 20 år. Juristen hjälper er med allt från avtalsskrivning och rådgivning ända upp i domstolstvister.

Läs mer

Läs mer på Folksams hemsida

Folksams hemsida hittar du info om försäkringarna som ingår i ditt medlemskap

Vill du hellre att vi skickar hem broschyrer till dig kan du
kontakta oss på telefon 0771-10 14 00 eller skicka ett mail till kontakten@sef.se

Läs mer

Läs mer på HELP:s hemsida

Kontakta HELP Försäkring på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se. Öppettider måndag-torsdag 09.00-17.00 och fredag 09.00-16.00.

Läs mer

Granskad:
Kategorier: