Fotograf: Anna Ledin Wirén

Försäkringar som ingår i medlemskapet

Som medlem hos oss har du förmånliga försäkringar som ingår i medlemskapet, både genom Folksam och HELP Försäkring. Om du vill kan du också till förmånliga villkor teckna ytterligare försäkringar för dig och din familj, kontakt Folksam för att få hjälp med detta. 

Hemförsäkring

I ditt medlemskap ingår en hemförsäkring för dig och dina prylar. Du får dessutom medlemspris om du vill utöka till en ännu bättre hemförsäkring. Rese- och överfallsskydd gäller för alla som är skrivna i bostaden.

Medlemsolycksfall Fritid

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig. I försäkringen ingår även kristerapi om du exempelvis drabbas av psykisk ohälsa som en till följd av en skada eller efter nära anhörigs död.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan.

Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80% av din lön upp till 33 000 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du 80% av hela din lön, utan övre gräns. Försäkringen gäller i 100 dagar men du kan teckna ytterligare 200 dagar och totalt få 300 dagar.

Kompletterande Tjänstegruppliv

Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som kan betalas ut till närstående om du avlider. Den kan också hjälpa till med begravningskostnader.

Kompletterings-TGL gäller för dig som inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring genom din arbetsplats. Det vill säga om du är medlem men arbetar på ett företag som inte har kollektivavtal, om du är arbetslös eller sjukskriven.

Grupplivsförsäkring

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader om du skulle avlida.

Vid dödsfall betalas försäkringsbeloppet i första hand ut till make, maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dödsboet. I ditt medlemskap ingår också samma skydd som du själv har, även för din make, maka eller sambo.

För pensionärsmedlemmar i Elektrikerna gäller livförsäkringen till 65-årsdagen, läs mer om Grupplivförsäkring för pensionerade medlemmar.

Barngruppliv

Barngruppliv är en livförsäkring för barn där Folksam betalar ut en summa pengar om ditt barn avlider. Försäkringen gäller fram till och med det år barnet fyller 18 år och ger ett ekonomiskt skydd om det värsta tänkbara händer.

Försäkringen täcker också adopterat barn och dödfött barn som fötts efter graviditetsvecka 22.

Juristförsäkring

Som medlem omfattas du även av HELP Försäkrings Juristförsäkring utan kostnad. Det innebär att du har en egen jurist som hjälper till med din vardagsjuridik samt ger råd och driver tvister om det behövs. Försäkringen har ingen karenstid och du betalar ingen självrisk eller timkostnad när du använder den. Försäkringen täcker även make/maka, sambo, registrerad partner och hemmavarande barn under 20 år.

Juristen hjälper er med allt från avtalsskrivning och rådgivning ända upp i domstolstvister. Du har obegränsat antal timmar juridisk hjälp och upp till 2 miljoner kronor i rättsskydd vid eventuella domstolstvister, utan att det kostar dig något extra.

Juristförsäkringen täcker området privat vardagsjuridik, till exempel upprättande av handlingar som testamente, samboavtal, hantverkarkontrakt och äktenskapsförord. Om ditt ärende går till domstol blir du företrädd av en jurist hela vägen.

Dessa områden täcks av Juristförsäkringen:

  • Barn och familj
  • Hyresrätt och bostadsrätt
  • Köp- & konsumenträtt
  • Sjukpenning & sjukersättning
  • Arv & gåva
  • Gift & sambo
  • ID-stöld
  • Näthat
  • Anhöriginvandring
  • LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Uppdaterad: