Fotograf: Diana Oldenburg

Varför ska du arbeta på ackord?

ATL är ett prestationslönesystem där du påverkar din egen arbetssituation i större utsträckning via ackordslaget. Det är ett lönesystem som uppmuntrar till delaktighet, ansvarstagande och smarta lösningar samt ett lönesystem där du avgör om du vill tjäna mer och är en rättighet enligt kollektivavtalet.

Du blir belönad för god planering av arbetet och tidhållningen. Högre lön, både när det gäller timförtjänst, semester och sjuklön. Du får också rätt betalt för det du faktiskt utför. Ett plus är att firman dessutom i regel tjänar bättre.

Kort sagt: Ju smartare du planerar ditt arbete, desto mer kan du få i lön. ATL påverkar därmed även din semesterersättning och din sjuklön.

Några fördelar:

  • Lönen sätts utifrån din och arbetskamraternas faktiska arbetsinsats.
  • Arbetsmiljön påverkas positivt, eftersom du själv får planera ditt arbete tillsammans med dina arbetskamrater.
  • Sammanhållningen blir bättre, eftersom du och dina arbetskamrater har ett gemensamt mål med jobbet.


Vad får jag? 

Vad är då den stora skillnaden i reda pengar? Vi utgår i exemplet från en månadslön på 27 000 kr. Deltar du i ett ackordslag där du får ut 190 kr/timmen blir skillnaden cirka 6 000 kr /månad och runt 75 000 kr på årsbasis. Ligger ditt ackord på 230 kr/tim ger det 13 000 kr mer i månaden och cirka 160 000 kr mer per år jämfört med månadslönen. Det är värt att anstränga sig för.

Vad kostar det?

Det kostar en god planering och att man noggrant håller reda på extra- och timtid samt det material som levererats till arbetsplatsen. Att anteckningar görs i dagbok om vad som hänt under dagen. Att alla tar sitt ansvar och använder arbetstiden på ett smart sätt. Modet att ställa krav mot arbetsgivare, beställare och arbetskamrater. Och det är ju inte särskilt dyrt.

Hur kommer jag igång?

Det bästa sättet att få veta mer om ATL är att du går en studiecirkel. Då får du lära dig grunderna dels om avtalet, dels om hur listan fungerar.

Det finns också flera hjälpmedel, till exempel ackordsmätningssystemet Ackordswebben som är ett webbaserat system som hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att löneunderlag skickas ut. Till hjälp har du också instruktionsfilmer som förklarar de olika momenten. 

Ta kontakt med din avdelning om du är intresserad av att gå en studiecirkel eller om du vill veta mer om ATL. 

Du kan även ringa vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 så hjälper vi dig!

Läs broschyren om fördelarna med att jobba på ackord

Ackordstidlistan (ATL) är ett lönesystem som
baseras på din arbetsprestation. ATL garanterar helt enkelt att du får rätt betalt för jobbet du gör.

Läs broschyren

Uppdaterad:
Kategorier: