Facklig-politisk påverkan

Politik är viktigt för Elektrikerna. Beslut som fattas i Sveriges riksdag påverkar Elektrikernas medlemmar, därför försöker också vi påverka de politiska besluten så att beslutsfattarna tar hänsyn till våra medlemmar och deras vardag.

Elektrikernas uppgift är att se till att alla medlemmar har det bra, både i arbetslivet och privatlivet. Blir du exempelvis sjuk på grund av arbetet behövs ett bra grundskydd för dig och din familj. På samma sätt behöver vi en bra utbildning för att utbilda morgondagens elektriker. I en bransch som utvecklas i rasande takt måste vi som bransch kunna säkra kompetensen även framåt.

För att lyckas med detta behöver vi teckna kollektivavtal med höga löner och schyssta arbetsvillkor som omfattar hela branschen, men även påverka politiken så att beslutsfattarna tar hänsyn till våra medlemmar och fattar beslut som förbättrar både i deras vardag och på jobbet.

Inför valet 2022 vill Elektrikerna påverka partier och politiker i frågor som berör elektriker. Därför genomfördes en medlemsundersökning för att ta reda på vad förbundets medlemmar tycker är allra viktigast att Elektrikerna ska driva mot politiker.

Medlemsundersökning inför valet 2022

Elektrikernas prioriterade frågor i valet 2022

I 2022 års valrörelse har Elektrikerna extra fokus på högre säkerhet, schysst konkurrens och hållbar pension. Detta var områden som förbundets medlemmar prioriterade i medlemsundersökningen som genomfördes inför valet. Elektrikerna kommer att jobba för leverans av politiken i form av vallöften och genomförda reformer.

Prioriterade frågor i valet 2022

Politiskt samarbete med Socialdemokraterna

Samverkan mellan Elektrikerna och det socialdemokratiska partiet bygger på att de två organisationerna har olika uppdrag och olika roller, men samma värderingar som grund för sin politik och sitt agerande. De grundläggande värderingarna om jämlikhet, demokrati och solidaritet har varit, och måste också fortsättningsvis vara, grunden för facklig-politiska samverkan.

Facklig-politisk samverkan är ett långsiktigt och viktigt verktyg för att påverka politiska beslut. Men Elektrikerna agerar också på andra sätt för att påverka politiken utifrån sin roll som företrädare för förbundens medlemmar. Det innebär bland annat kontakter och samtal med olika organisationer, myndigheter och partiföreträdare beroende på vilken fråga det gäller. Detta politiska påverkansarbete står inte i motsatsställning till den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna. De är två olika verktyg för att nå målen med Elektrikernas verksamhet, vilket är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i både arbetslivet och samhället.

Alla beslut om facklig-politisk samverkan är fattade i demokratisk ordning på förbundsmötet, vårt högst beslutande organ, dit alla medlemmar i förbundet har möjlighet att skicka motioner. Elektrikerna har också slutat att ge pengar till Socialdemokraterna, dessa pengar använder vi istället för att påverka så reformer kommer på plats för våra medlemmar.

Det är ingen hemlighet att Elektrikerna har en samverkan med Socialdemokraterna, men vi kräver också leverans. Vi kommer således inte bedriva någon valrörelse för Socialdemokraterna utan en facklig-politisk valrörelse tillsammans med LO, för att möjliggöra att driva så många som möjligt av våra medlemmars önskemål.

Politiskt samarbete inom 6F

Elektrikerna driver också mycket av sitt politiska påverkansarbete tillsammans med de övriga förbunden inom 6F: Byggnads, Seko, Fastighets och Målarna.

Vi har bland annat länge kritiserat att lönerna i exportsektorn ska sätta "märket" för hela arbetsmarknaden och vill att lönebildningen ska moderniseras. Vi är även aktiva när det gäller att påverka bostadspolitiken och vill att det både ska byggas och renoveras mer. Något som bland annat skulle ge mer jobbmöjligheter till våra medlemmar. Läs mer om vårt samarbete inom 6F på:

www.6f.se

Politiskt samarbete inom LO

En stor del av Elektrikernas politiska påverkansarbete drivs under LOs flagg. Bland annat representeras förbundet i LOs facklig-politiska kommitté. Viktiga frågor som vi arbetar gemensamt för att påverka inom LO är exempelvis jämlikhet, förbättrad sjukförsäkring och tryggare arbetsmarknadspolitik. Läs mer om vilka politiska frågor som vi driver genom LO på deras hemsida:

www.lo.se

Granskad: