Kartläggning av elolyckor bland elektriker

Elsäkerhetsverket har gjort en undersökning för att kartlägga elolyckor som inträffar bland elektriker. De har tittat på vilken typ av olyckor som vanligen inträffar samt om följdverkningar av elolyckor som inträffat. 

Uppdaterad: