Tjäna på ackord

Ackordstidlistan (ATL) uppmuntrar dina anställda till delaktighet, ansvarstagande och smarta lösningar. Det är ett effektivt lönesystem med smidig administration.

ATL har tagits fram gemensamt av parterna Elektrikerna och Installatörsföretagen

Systemet används numera nästan alltid för att beräkna arbetskostnaden vid upphandlingar och anbud i branschen. Det togs fram 1989 och priserna bygger på tidsstudier. Listan revideras och kompletteras löpande av parterna och är därför alltid aktuell.

Ackordswebben, systemet för att hantera ackordssedlar, har du som företagare möjlighet att skapa ett konto. Därmed får du en smidigare administration och fakturering. Hör av dig så hjälper vi dig att komma igång.

Ackordstidlistan (ATL) är helt enkelt ett modernt system för lönesättning där du som företagare betalar för vad du får – varken mer eller mindre.

Läs broschyren om fördelarna med att jobba på ackord för företagare

Ackordstidlistan (ATL) uppmuntrar dina anställda till delaktighet, ansvarstagande och smarta lösningar.

Genom systemet säkerställs att:
▶ Företagets intressen bevakas.
▶ Underlag till extra jobb kommer fram.
▶ Tidplaner följs.
▶ Andra yrkesgrupper inte hindrar eller försenar elinstallationerna.

Läs broschyren

Uppdaterad:
Kategorier: