Fotograf: Anna Ledin Wiren

Håll koll på din pension

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal får flera tusen extra i månaden tack vare avtalspensionen och vår extra pensionsavsättning som Elektrikerna har förhandlat fram för våra medlemmar på flera av förbundets kollektivavtal.

Alla som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal får 4,5 procent av en lön upp till 47 625 kronor/månad i tjänstepension. På lön över 47 625 kronor sätts 30 procent av (2024 års nivåer).

Utöver detta har Elektrikerna förhandlat fram en extra pensionsavsättning för våra medlemmar på flera av förbundets kollektivavtal. För det kollektivavtal som flest medlemmar går på, Installationsavtalet, betyder det att utöver tjänstepensionen får du som jobbar på en arbetsplats med Installationsavtalet ytterligare 1,7 procent i avsättning (från 1 maj 2024).

Tillsammans med tjänstepensionen blir det då en total avsättning till din pension på 6,2 procent i månaden. På ett arbetsliv ger denna extra avsättning flera tusenlappar extra i månaden sedan när du går i pension. Med den extra pensionsavsättning har Elektrikernas medlemmar en av de bästa pensionsavsättningarna. Det kan kännas skönt när inkomsten krymper!

Tänk på vikten av att jobba på ett företag med kollektivavtal, du kan förlora tusentalskronor i månaden av att inte göra det! På Kollektivavtalskollen kan du kolla om ditt företag har kollektivavtal eller inte.

Kollektivavtalskollen

Dubbelkolla ditt pensionsbesked

Från april till juni varje år skickar Fora ut pensionsbeskeden och då är det viktigt att kontrollera att du får alla pengar som du har rätt till. Elektrikerna har upptäckt att miljontals kronor av medlemmarnas pensionsavsättningar inte var inrapporterade på rätt sätt.

Det du ska dubbelkolla är att din inrapporterade lön och den extra pensionsavsättningen stämmer. Du kan kontrollera att din arbetsgivare har skickat in rätt underlag genom att logga in på fora.se. Det ska finnas två rader, en för 4,5 procenten och en för extra pension.

Pensionen räknas på din månadslön tillsammans med dina rörliga lönedelar såsom exempelvis ackordsersättning, OB och bidrag till restid. Vill du veta vilka rörliga lönedelar som är pensionsgrundande kan du läsa mer på Foras hemsida.

Stämmer inte ditt pensionsbesked? Om du är medlem i Elektrikerna så hjälper vi dig gärna att reda ut så att din pension blir rätt! Hör av dig till Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se. Inte medlem? Bli medlem idag!

 

Extra pensionsavsättning för Elektrikernas kollektivavtal

Vad vi har lyckats förhandla fram i extra pensionsavsättning ser lite olika ut på förbundets kollektivavtal. Men desto fler medlemmar vi är, ju bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram. Så värva en kollega!

Kollektivavtal 2023 2024 Datum när höjning sker
Installationsavtalet 1,5% 1,7% 1 maj
Kraftverksavtalet 1,7% 1,9% 1 maj
TKE-avtalet 1,4% 1,6% 1 maj
Manpoweravtalet 1,5% 1,7% 1 maj
Larm- och Säkerhetsteknikavtalet 0,6% 0,8% 1 juni
Radio & TV-avtalet 0,1% 0,3% 1 juni
Elektoskandiaavtalet 1,25%
1,475%
1 oktober

Vad innebär överenskommelsen om förbättringar i avtalspensionen?

I avtalsrörelsen 2020 kom LO (som Elektrikerna är del av), Svenskt Näringsliv och PTK överens om förbättringar i Avtalspension SAF-LO och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Från och med 2021-01-01 gäller följande:

  • Startålder för när inbetalning av pensionspremie till Avtalspension SAF-LO ska göras är 24 år. Startåldern kommer därefter att sänkas till 23 år från och med 2022-01-01 och till 22 år från och med 2023-01-01. 
  • Från och med år 2023 kommer pensionspremien till Avtalspension SAF-LO att rapporteras, beräknas, inbetalas och överföras månadsvis istället för årsvis till den pensionsförvaltare som den anställde valt. Det är viktigt för att ge den som vissa månader har en inkomst över taket i Avtalspension SAF-LO möjlighet till den extra avsättningen på 30 procent.
  • Den så kallade vållandeprövningen vid arbetssjukdom i TFA-försäkringen tas bort. Det innebär att alla godkända arbetssjukdomar som visat sig efter 2020-12-31 kommer att ersättas fullt ut enligt skadeståndsrättsliga regler. Istället införs en självrisk på 500 kronor för alla arbetsskador, både olyckor och sjukdomar.
  • Kravet på läkarintyg för nära anhörigs skada vid dödsfall i arbetet tas bort. Det innebär att man istället förutsätter att en nära anhörig har drabbats av en psykisk skada och att ett engångsbelopp betalas ut till samtliga nära anhöriga (exempelvis make, maka, sambo, barn).
  • Åldersgränsen (tidigare 75 år) för att kunna få ersättning vid cancersjukdom orsakad av asbestexponering tas bort helt.
  • Parterna har även enats om en ny förhandlingsordning och en hantering av överkonsolideringen i AFA Sjukförsäkringsaktiebolag.
Uppdaterad: