Fotograf: Anna Ledin Wiren

Håll koll på din pension

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal får flera tusen extra i månaden tack vare avtalspensionen och vår extra pensionsavsättning som finns på våra största kollektivavtal, Installation och Kraftverk.

Har du fått ditt pensionsbesked?

Från april till juni varje år skickar Fora ut pensionsbeskeden och då är det viktigt att kontrollera att du får alla pengar som du har rätt till. Elektrikerna har upptäckt att miljontals kronor av medlemmarnas pensionsavsättningar inte var inrapporterade på rätt sätt.

Alla som arbetar ska få ett pensionsbesked. Den som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal ska ha fått en avsättning av sin arbetsgivare till sin avtalspension eller tjänstepension. Du kan kontrollera att din arbetsgivare har skickat in rätt underlag genom att logga in på fora.se.

Logga in på Fora

Det du ska dubbelkolla är din inrapporterade lön och den extra pensionsavsättningen som du har rätt till om du jobbar på en arbetsplats med Installation- eller Kraftverksavtal. Elektrikerförbundet har förhandlat fram en extra pensionsavsättning samt ett försäkringsskydd för den extra avtalspensionen till dig. För dig som jobbar på en arbetsplats med Installationsavtalet är den extra pensionsavsättning 1,5% för dig som jobbar på en arbetsplats med Kraftverksavtalet är den på 1,7%.

Stämmer inte ditt pensionsbesked? Om du är medlem i Elektrikerna så hjälper vi dig gärna att reda ut så att din pension blir rätt! Hör av dig till Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se. Inte medlem? Bli medlem idag!

Pensionen räknas på din månadslön tillsammans med dina rörliga lönedelar såsom exempelvis ackordsersättning, OB och bidrag till restid. Vill du veta vilka rörliga lönedelar som är pensionsgrundande kan du läsa mer på Foras hemsida.

Läs mer om pensionsgrundande inkomst

 

Vikten av att jobba på ett företag med kollektivavtal

Avtalspension får du som jobbar på ett företag med kollektivavtal. Elektrikerna har dessutom förhandlat fram en extra pensionsavsättning till dig som jobbar på våra avtal Installation eller Kraftverk.

På ett arbetsliv ger denna extra avsättning flera tusenlappar extra i månaden sedan när du går i pension. Med den extra pensionsavsättning har Elektrikernas medlemmar en av de bästa pensionsavsättningarna. Det kan kännas skönt när inkomsten krymper!

Tänk på vikten av att jobba på ett företag med kollektivavtal, du kan förlora tusentalskronor i månaden av att inte göra det! På Kollektivavtalskollen kan du kolla om ditt företag har kollektivavtal eller inte.

Kollektivavtalskollen

Vad innebär överenskommelsen om förbättringar i avtalspensionen?

I avtalsrörelsen 2020 kom LO (som Elektrikerna är del av), Svenskt Näringsliv och PTK överens om förbättringar i Avtalspension SAF-LO och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Från och med 2021-01-01 gäller följande:

  • Startålder för när inbetalning av pensionspremie till Avtalspension SAF-LO ska göras är 24 år. Startåldern kommer därefter att sänkas till 23 år från och med 2022-01-01 och till 22 år från och med 2023-01-01. 
  • Från och med år 2023 kommer pensionspremien till Avtalspension SAF-LO att rapporteras, beräknas, inbetalas och överföras månadsvis istället för årsvis till den pensionsförvaltare som den anställde valt. Det är viktigt för att ge den som vissa månader har en inkomst över taket i Avtalspension SAF-LO möjlighet till den extra avsättningen på 30 procent.
  • Den så kallade vållandeprövningen vid arbetssjukdom i TFA-försäkringen tas bort. Det innebär att alla godkända arbetssjukdomar som visat sig efter 2020-12-31 kommer att ersättas fullt ut enligt skadeståndsrättsliga regler. Istället införs en självrisk på 500 kronor för alla arbetsskador, både olyckor och sjukdomar.
  • Kravet på läkarintyg för nära anhörigs skada vid dödsfall i arbetet tas bort. Det innebär att man istället förutsätter att en nära anhörig har drabbats av en psykisk skada och att ett engångsbelopp betalas ut till samtliga nära anhöriga (exempelvis make, maka, sambo, barn).
  • Åldersgränsen (tidigare 75 år) för att kunna få ersättning vid cancersjukdom orsakad av asbestexponering tas bort helt.
  • Parterna har även enats om en ny förhandlingsordning och en hantering av överkonsolideringen i AFA Sjukförsäkringsaktiebolag.
Uppdaterad: