Fotograf: Diana Oldenburg

Ackord - Få betalt för det du gör

Ackordstidslistan (ATL) är ett prestationslönesystem där du påverkar din egen arbetssituation och hur mycket du tjänar i större utsträckning via ackordslaget.

ATL har tagits fram genom förhandlingar och tidsstudier mellan arbetsgivarnas organisation Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet. Listan uppdateras löpande, vartefter det kommer nytt material och arbetsmetoder.

Det är ett lönesystem som uppmuntrar till delaktighet, ansvarstagande och smarta lösningar samt ett lönesystem där du avgör om du vill tjäna mer och det är en rättighet enligt kollektivavtalet. Du blir belönad för god planering av arbetet och utnyttjar arbetstiden effektivt.

En stor möjlighet är en högre lön, både när det gäller timförtjänst, semester och sjuklön. Eftersom du tjänar mer avsätts det också mer till pensionen. Systemet är till för att både företaget och montörerna ska tjänar mer pengar. Du får betalt efter din och arbetskamraternas faktiska arbetsinsats. Bättre arbetsmiljö då du får större möjligheter, genom den egna planeringen, att påverka din och kamraternas arbetsdag. Bättre sammanhållning med dina arbetskamrater då ni har ett gemensamt mål som ni planerar och arbetar mot.

Genom att arbeta på ackord får du en chans att utvecklas i jobbet då det ger större möjlighet att få erfarenhet av ledarskap, arbetsplanering och förhandlingar.

Uppdaterad:
Kategorier: