Fotograf: Diana Oldenburg

Ackord - Få betalt för det du gör

Ackordstidlistan (ATL) är ett lönesystem som baseras på din arbetsprestation. ATL garanterar helt enkelt att du får rätt betalt för jobbet du gör.

Systemet utgår från tidsstudier, inte från kronor och ören, vilket gör att du får betalt för din arbetsinsats – inte för den tid du är på jobbet. ATL togs fram 1989 och används numera nästan alltid för att beräkna arbetskostnaden vid upphandlingar i branschen.

ATL har tagits fram genom förhandlingar mellan arbetsgivarnas organisation EIO och Elektrikerna. Listan uppdateras löpande, eftersom det ständigt tillkommer nya material och metoder. Båda parter godkänner de förändringar som görs.

Ackordswebben ersätter Ackcent

Ackordswebben är namnet på vårt nya helt webbaserade system för ackordshantering. Systemet hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att löneunderlag distribueras. Ackordswebben ersätter Ackcent (Ackcent kommer att finnas kvar så länge behovet finns). 

Besök Ackordswebben på: www.ackordswebben.se

Uppdaterad:
Kategorier: