Fotograf: Diana Oldenburg

Ackord - Få betalt för det du gör

Ackordstidlistan (ATL) är ett lönesystem som baseras på din arbetsprestation. ATL garanterar helt enkelt att du får rätt betalt för jobbet du gör.

Systemet utgår från tidsstudier, inte från kronor och ören, vilket gör att du får betalt för din arbetsinsats – inte för den tid du är på jobbet. ATL togs fram 1989 och används numera nästan alltid för att beräkna arbetskostnaden vid upphandlingar i branschen.

ATL har tagits fram genom förhandlingar mellan arbetsgivarnas organisation EIO och Elektrikerna. Listan uppdateras löpande, eftersom det ständigt tillkommer nya material och metoder. Båda parter godkänner de förändringar som görs.

Ackordswebben ersätter Ackcent

Ackordswebben är namnet på vårt nya helt webbaserade system för ackordshantering. Systemet hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att löneunderlag distribueras. Ackordswebben ersätter Ackcent.

Besök Ackordswebben på: www.ackordswebben.se


Centrala Ackcent avslutas
Förbundet måste dessvärre avsluta Centrala Ackcent 2018-01-01 Detta då leverantören av dataplattformen som Centrala Ackcent ligger på, är föråldrad och kommer att läggas ner av leverantören.

Detta betyder att Ackordskontrollen inte längre kan hantera sedlar med fördelningen som gällde till och med 2013-12-31. Ackordskontrollen har informerat de medlemmar som fortfarande lämnar in med det slutdatumet. Dessa medlemmar har fått hjälp att komma igång med Ackordswebben.

Lokala Ackcent kommer att finnas kvar dock så har förbundet begränsade möjligheter att uppdatera Lokala Ackcent med till exemplet nya priser. Förbundet arbetar med att ta fram en app till Ackordswebben som kan användas offline. När den är klar så kommer även Lokala Ackcent att stängas ner.

Uppdaterad:
Kategorier: