Fotograf: Diana Oldenburg

Fördelning av ackordsumman

För att kunna räkna ut vad överskottet blir, behöver man starta med att räkna ut mellanskillnaden från kronor per timme på respektive månadslön och den beräknade ackordsförtjänsten per timme. 

Förutsättningen för montör 1 och montör 2 är att de arbetat 1 timme var.

Montör 1

Månadslönen 29000 kr blir om man delar med 174 timmar= 166,6kr per timme.
Om ackordsförtjänst är 190 kr per timme, tar man 190 minus 166,6 = 23,4 kr.


Individuella delen

23,4 kr gånger 30 procent (individuella delen) vilket blir 7 kr per timme.
Resterande (23,4-7=) 16,4 kr överförs till den gemensamma fördelningen.
Denna beräkning görs på alla deltagare på ackordet, utifrån respektive månadslön.


Gemensamma delen

De pengar som blir kvar efter att den individuella delen avräknats är den gemensamma delen att fördela på alla arbetade timmar.


Montör 2

Om det i exemplet ovan utökas med en montör(1:a året i yrket) med en månadslön på 21000 kr blir det följande uträkning. 21000 delat med 174 = 120,7 kr per timme.
190 – 120,7 = 69,3 kr i mellanskillnad för denna montör.

69,3 kr gånger 30 procent (individuella delen) vilket blir 20,79 kr per timme och resterande 48,51 överförs till gemensamma fördelningen.

Då har fördelningen använt 20,79 + 7 = 27,79 till den individuella delen.
Återstår då 48,51 + 16,4 = 64,91 kr att fördela per timme.

2 timmar delat med 64,91 = 32,45 kr till de båda montörerna i gemensam del.


Montör 1

(29000)166,6 +7(i individuell del) +32,45 (i gemensam del)= 206,05 kr/tim (35 853)Montör 2

(21000)120,7 +20,79(i individuell del) +32,45(i gemensam del)= = 173,94 kr/tim (30 266)

Det har genomförts 2 stycken förändringar i Installationsavtalet för arbeten som är påbörjade efter 1 januari 2017.

Läs om förändringarna i sin helhet

Uppdaterad: