Fotograf: Anna Ledin Wirén

Certifikat efter ETG-examen

De elever som går en branschanpassad utbildning på ett ETG-gymnasium får möjligheten att avsluta utbildningen med ett speciellt examensprov, typ gesällprov!

Klarar man detta prov och övriga krav enligt ETG, går man ut skolan med ett godkänt certifikat från ECY. De elever som klarar ETG-kraven, får sitt yrkesbevis (certifikat) i samband med sin examen.

Anställningform

De elever som har fått sitt ETG-certifikat ska inte anställas som lärlingar, lärlingstiden är redan klar!

Månadslön

De första 720 timmarna, ska montören ha minst den minimilön som anges för lärling i nivå 721:a till 1600:e timmen, enligt Installationsavtalets bilaga 1, 18 416 kr (2023-05-01).

Därefter anses arbetstagaren inträda i första året i yrket och enligt Installationsavtalet är minimilönen då lägst 20 490 kr (2023-05-01).

Granskad: