Fotograf: Anna Ledin Wirén

Meddela byte av arbetsgivare

Arbetsgivarna på de flesta av våra avtalsområden drar medlemsavgiften till Elektrikerna på din lön och redovisar den till oss varje månad. För att arbetsgivaren ska kunna göra detta behöver du skriva under en fullmakt där du godkänner detta. Det gör du när du blir medlem i Elektrikerna men om du byter jobb kan du här meddela oss det så att vi kan skicka ut en fullmakt till dig för digital signering som vi sedan kan lämna till din nya arbetsgivare.

För att meddela att du har bytt arbetsgivare till oss kan du fylla i formuläret nedan. Vi kommer då att skicka ett E-postmeddelande med en fullmakt som du kan signera digitalt. Fullmakten sänds sedan till din nya arbetsgivaren så att de kan börja dra medlemsavgift från lönen. 

Vi skickar bara ut en ny fullmakt för signering om vi inte redan har en sparad i våra system. Det vill säga om du har sökt inträde via vår hemsida på senare år har vi redan en signerad digital fullmakt från dig i vårt system som vi kan använda. Men om så är fallet kommer vi givetvis berätta det för dig om du ändå meddelat oss din nya arbetsgivare via formuläret nedan.

Jag har bytt arbetsgivare

Uppdaterad: