Vad går medlemsavgiften till?

Vi har nu tagit fram ett hjälpmedel, en hundralapp, som ett försök att åskådliggöra ungefär vad medlemsavgiften går till, procentuellt fördelat.

 • Försäkringar = 19 %
 • Demokrati & Organisation = 19 %
 • Ackordskontrollen = 12 %
 • Administration & Kontorslokaler = 9 %
 • IT & Telefoni = 9 %
 • Kollektivavtal & Förhandlingar = 8 %
 • Fackligt samarbete & Påverkan = 6 %
 • Arbetsmiljö = 6 %
 • Studier = 5 %
 • Yrkesutbildning = 4 %
 • Kommunikation & Tidning = 3 %

När vi räknade ut den procentuella fördelningen hade vi som utgångspunkt våra beräknade kostnader och delade upp personalkostnaderna på de områden som de anställda jobbar mest med. I detta exempel utgick vi från vår största medlemsgrupp, installationselektrikerna, vilket gör att en del av 100-lappen är ackordskontrollen. Denna finansieras enbart av de som har möjlighet att jobba på ackord.

Den stora posten är våra försäkringar som ger dig trygghet. Under rubriken demokrati & organisation ligger våra kostnader för att vara just en demokratisk organisation, som ytterst styrs av dig som medlem; våra kongresser, möten och våra förtroendevalda.

Under ackordskontrollen ligger våra verktyg som du kan använda för att höja din lön med hjälp av ackord. Därefter kommer administration och kontorslokaler samt IT- och telefonikostnader för att kunna ge våra medlemmar bästa tänkbara service.

Att teckna nya och förbättra befintliga kollektivavtal är givetvis vår största uppgift för att du ska få rätt lön och schyssta villkor på jobbet. Under fackligt samarbete  och påverkan ligger vårt samarbete i LO, 6F och inte minst vårt internationella och politiska engagemang.

Arbetsmiljö är också en av våra absolut viktigaste frågor för att alla medlemmar ska känna sig trygga på jobbet. Studier är på samma sätt grundläggande för att våra medlemmar ska kunna utvecklas och att vi som fackförbund ska ha kunniga förhandlare och företrädare.

Yrkesutbildning är mycket betydelsefullt för att upprätthålla statusen för våra yrken. Kommunikation och vår medlemstidning, som alla medlemmar får, är viktigt för att vi ska kunna driva på för våra frågor och hålla alla informerade om vad som händer i vår bransch.

Ja, detta var något av allt som vi gör. Det mesta av det fackliga arbetet sker dock helt ideellt. Varje dag på arbetsplatser över hela Sverige. Så den viktigaste insatsen vi kan göra är att engagera oss!

Uppdaterad: