Fotograf: Kristian Pohl

Ung i förbundet

Som ung elektriker och medlem i Elektrikerna finns det många möjligheter för dig att engagera dig! Nedan berättar vår nyvalde Centralt Ungdomsansvarige Jonas Eriksson om kommande aktiviteter för ungdomsverksamheten.

Ungdomsverksamts mål och syfte

Min vision för Elektrikerförbundets ungdomsverksamhet är att vi ska bli en folkrörelse igen. Vi behöver gå från att medlemmar ser fackförbund som ett försäkringsbolag, som bara jobbar med nödlösning när något går fel, till en demokratisk rörelse som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet. Fackföreningsrörelsen bildades inte för att arbetarna kände att de behövde ett försäkringsbolag, utan för att ge dem verktyg och möjlighet att kunna påverka på sin arbetsplats och i samhället.

Genom den kollektiva styrkan kan vi förbättra och utveckla villkoren vi har på arbetsmarknaden. För att vi ska kunna gå tillbaka till en sådan rörelse krävs det en bred och omfattande utbildningssatsning på framförallt de ungdomar som ska ut i arbetslivet. Våra medlemmar ska veta sina rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Som ung i Elektrikerförbundet kan du delta i ungdomsträffar, gå kurser och vara med på ungdomskonferenser eller forum. Vi behöver också alltid folk om du vill hålla i skolinformation och berätta om facket i våra gymnasieskolor. Är du intresserad av att engagera dig i ungdomsverksamheten är det bara att höra av dig till förbundet eller direkt till mig.

Engagera dig i ungdomsverksamheten

Det behövs ett forum där vi kan synas

Det behövs också ett forum där vi kan synas ut mot allmänheten och våra unga medlemmar. Vi har därför beslutat att skapa en ungdoms-Facebooksida i Elektrikerförbundets namn, där vi kommer jobba för att nå ut till så många unga arbetare som möjligt, både medlemmar och icke medlemmar. Vi kommer att dela med oss av saker som Elektrikernas ungdomsverksamhet gör, saker som kommer att ske, och vad som händer i Sverige vilket kommer direkt eller indirekt påverka ungas vardag på ett eller annat sätt.

Denna sida kommer att skilja sig från nätverket Unga Elektriker då detta är Elektrikerförbundets egna ungdomsverksamhet. Sidan kommer framförallt drivas av den Centralt Ungdomsansvarige.

Under hösten 2018 höll vi en namntävling, där alla medlemmar i Elektrikerförbundet kunde delta och skicka in namnförslag. I namntävlingen fick vi in hela 68 olika förslag! Det fanns många jättebra förslag och dessa ledde till många bra samtal i jurygruppen. Till slut kom juryn fram till en vinnare: "Framtidens Elektriker"! Det är ungdomarna som är framtidens elektriker och därmed framtiden även för Elektrikerförbundet. Det vinnande förslaget fångar just detta och blir namnet på vår Facebooksida.

Följ Framtidens Elektriker

Vad händer under 2019?

Efter förbundsmötet i maj 2018 har jag lagt stort fokus på att se till att 2019 kommer bli ett så bra år som möjligt för ungdomsverksamheten. Jag har fastställt en budget med tydliga verksamhetsmål för 2019 som den Centralt Ungdomsansvarige med Ungdomsansvariga inom verksamhetskretsarna kommer arbeta efter.

Några punkter i budgeten: Nordisk Ledarutbildning, LO:s ungdomsforum, egna ungforum inom Elektrikerförbundet, BWI (Buildings and Wood Workers International) ungdomskonferens, träffar med de ungdomsansvariga på både våren och hösten, El-fackmässan i Göteborg, skolinformationer och ringprojekt till studerandemedlemmar bland annat.

BWI:s ungdomskonferens för Europas medlemsförbund kommer bli den första någonsin, den kommer bli väldigt intressant och stor att organisera och genomföra. Planering inför denna konferens pågår redan och konferensen planeras att vara under våren 2019.

Utöver dessa punkter, så arbetar de ungdomsansvariga i verksamhetskretsarna väldigt hårt med skolinformatörer runt om i landet för att komma ut i skolorna och köra löpande skolinformationer under året. Med stort fokus på årskurs tre fram till sommaren.

NBTF – Ungdomskonferens i Finland 2019

Konferensen ska vara i Finland och kommer ha 35-40 deltagare. Sverige kommer ha ca 13 deltagare fördelat på Elektrikerna, Byggnads, Målarna, SEKO och GS . Ämnen för konferensen är:

  • Erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna
  • Jämställdhet, och att vi jobbar mot diskrimineringar
  • Arbetsmiljö

Det kommer vara mycket workshopar, arbeten med internationella gäster och många fler spännande aktiviteter och arbeten.


Elektrikerförbundets ungdomskonferens 2019

Planering av ungdomskonferensen kommer starta under 2018 och tanken är att konferensen ska hålla på i totalt fyra dagar. De som är tänkta att åka är de elva ungdomsansvariga i förbundet och 25 unga medlemmar + några internationella gäster.

Konferensen kommer vara temabelagd så vi får ett tydligt syfte och mål med konferensen, men huvudsyftet är att vi ska utveckla ungdomsverksamheten för framtiden.

Den kommer även hållas samtidigt som Unga Byggare har sin årliga ungdomskonferens där vi tillsammans kan utveckla ungdomsverksamhet över förbundsgränserna.

Jonas Eriksson
Centralt Ungdomsansvarig för Elektrikerna

Uppdaterad: