Ung i förbundet

Som ung elektriker och medlem i Elektrikerna finns det många möjligheter för dig att engagera dig! Nedan berättar vår centralt ungansvarige Jesper Ekström om ungverksamheten.

Ungverksamts mål och syfte

Min vision för Elektrikernas ungverksamhet är att vi ska bli en folkrörelse igen. Vi behöver gå från att medlemmar ser fackförbund som ett försäkringsbolag, som bara jobbar med nödlösning när något går fel, till en demokratisk rörelse som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet. Fackföreningsrörelsen bildades inte för att arbetarna kände att de behövde ett försäkringsbolag, utan för att ge dem verktyg och möjlighet att kunna påverka på sin arbetsplats och i samhället.

Genom den kollektiva styrkan kan vi förbättra och utveckla villkoren vi har på arbetsmarknaden. För att vi ska kunna gå tillbaka till en sådan rörelse krävs det en bred och omfattande utbildningssatsning på framförallt de ungdomar som ska ut i arbetslivet. Våra medlemmar ska veta sina rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Som ung i Elektrikerna kan du delta i ungträffar, gå kurser och vara med på ungkonferenser eller forum. Vi behöver också alltid folk om du vill hålla i skolinformation och berätta om facket i våra gymnasieskolor. Är du intresserad av att engagera dig i ungverksamheten är det bara att höra av dig till förbundet eller direkt till mig.

Engagera dig i ungverksamheten

Det behövs ett forum där vi kan synas

Det behövs också ett forum där vi kan synas ut mot allmänheten och våra unga medlemmar. Vi har därför en ung-Facebooksida samt en Instagramsida i Elektrikernas namn, där vi jobbar för att nå ut till så många unga arbetare som möjligt, både medlemmar och icke medlemmar. Vi delar med oss av saker som Elektrikernas ungdomsverksamhet gör, saker som kommer att ske, och vad som händer i Sverige vilket kommer direkt eller indirekt påverka ungas vardag på ett eller annat sätt. Sidan drivs framförallt av den person som är vald till centralt ungansvarige.

Följ Unga Elektriker på Facebook

Följ Unga Elektriker på Instagram


Jesper Ekström

Centralt ungansvarig för Elektrikerna

Elektrikerpodden: Ung och elektriker

Elektrikerpodden är en podcast som drivs av Billy och Peter som båda har bakgrund inom elbranschen. Elektrikerna har fått möjlighet att vara med i flera avsnitt och prata fackliga frågor.

I det här avsnittet kan du lyssna på Jesper och Johanna från Unga Elektriker prata om hur det är att vara ung i elbranschen och i facket.

Avsnittet släpptes i december 2023.

Lyssna på Spotify

Uppdaterad: