Fotograf: Daniel Roos

Vad kan du bidra med?

På senare år har medvetenheten ökat om hur viktigt det är för hälsan att vi trivs på jobbet. Den som söker nytt arbete tycker inte alltid att lönen är viktigast, utan tittar minst lika mycket på arbetsmiljön och trivseln.

Alla kan hjälpas åt för att arbetslivet ska bli en källa till glädje, vänskap och utveckling. Vi ska inte behöva acceptera diskrimiering, bristande jämställdhet, mobbning eller andra orättvisor på arbetsplatsen.

Ibland är det bra att stanna upp och tänka efter om man själv tar sitt ansvar. Är jag den goda arbetskamrat som jag vill att andra ska vara? Anstränger jag mig att bidra till att mina kollegor mår bra? Det är ofta de små sakerna som betyder mest, som det dagliga småpratet.

Du kan även bidra genom att rapportera eventuella tillbud och risker, det är ett led i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, så det inte övergår till ett olyckstillfälle. Ta kontakt med din närmsta chef eller ditt Skyddsombud om du vill förbättra din arbetsmiljösituation.

Arbetsmiljö - idélåda

Har du en bra idé till hur arbetsmiljön kan bli bättre? Skriv gärna till oss och berätta!


Uppdaterad:
Kategorier: