Fotograf: Johan Fredriksson

Studier

I vår organisation eller vårt samhälle som är byggt på demokratins värdegrund är den breda delaktigheten själva kärnan. En kärna vars frukt mognar genom utbildning och kunskap.

I Elektrikerna ses utbildning av medlemmar och förtroendevalda som en förutsättning för en stark och utvecklande facklig organisation. Det är genom den enskildes kunskaper som Elektrikerna gemensamt blir som bäst i arbetet för trygghet och god levnadsstandard i såväl privat- som arbetslivet. 

Den svenska modellen bygger på fackligt utbildade medlemmar och förtroendevalda. Därför har du rätt att vara ledig från arbetet för facklig utbildning. I vissa fall är ledigheten med bibehållen lön från arbetsgivaren, i andra hand får du ersättning från Elektrikerna.

Elektrikernas verksamhetskretsar kartlägger årligen vilket utbildningsbehov som finns bland dess medlemmar och förtroendevalda. Utifrån den kartläggningen planeras och rekryteras sedan till olika fackliga utbildningar. Du kan också själv kontakta den studieansvarige i din verksamhetskrets för att få besked om vilka utbildningar som finns för dig. 

Uppdaterad:
Kategorier: