Fotograf: Anna Ledin Wirén

Olycka på din arbetsplats

Om du råkar ut för en olycka på arbetet ska din arbetsgivare och du göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och AFA. Det är bra om du även pratar med ditt Skyddsombud.

Om du inte har något Skyddsombud på företaget ska du ringa till Kontakten, vår medlemsservice.

Livränta från arbetsskadeförsäkringen

Om du har råkat ut för en olycka på arbetet och är tvungen att byta arbete och får en lägre lön kan du ha rätt till livränta.

Ansök på Försäkringskassan

Uppdaterad:
Kategorier: