Att skapa en bra arbetsmiljö

På senare år har medvetenheten ökat om hur viktigt det är för hälsan att vi trivs på jobbet. Den som söker nytt arbete tycker inte alltid att lönen är viktigast, utan tittar minst lika mycket på arbetsmiljön och trivseln.

För att kunna förbättra arbetsmiljön ska man först identifiera vilka risker och faror som kan förekomma. Eftersom arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för sina anställda, kan det finnas behov av kompletterande utbildning (tex ELBAM via EUU) och/eller få hjälp via företagshälsovården.

När man har identifierat riskerna ska man hitta sätt att eliminera dem. I den handlingsplan som utformas kompletteras det med vem som utför åtgärden, samt när det ska vara klart.

När man senare gör en uppföljning och riskerna är borta så har du lyckats i ditt arbetsmiljöarbete. Denna process upprepas regelbundet.

Tips och råd för en god arbetsmiljö

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Här kan du läsa mer och se en film hos Arbetsmiljöverket.

Granskad:
Kategorier: