Fotograf: Anna Ledin Wiren

Att förhandla med facket

Ibland behöver du som arbetsgivare förhandla med facket om frågor som rör dina anställda. Här går vi igenom hur du går till väga.

Det finns situationer som du enligt lag eller kollektivavtalet behöver förhandla med den lokala fackliga organisationen om innan du går vidare med på ditt företag. Några exempel är om ditt företag ska göra en omorganisation och behöver säga upp anställda eller om företaget behöver låna in personal som inte omfattas av Installationsavtalets bilaga 2. Även alla situationer som täcks av Medbestämmandelagen (MBL) behöver det förhandlas om. MBL handlar om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatserna. Detta innebär att den fackliga organisationen har rätt till information om verksamheten. Arbetsgivaren är också skyldig att förhandla med facket före beslut om att förändra verksamheten eller om att ändra förhållanden för enskilda arbetstagare.

Är du osäker på om du ska förhandla eller inte kan du få besked genom att höra av dig till oss på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

När du behöver förhandla med facket skickar du en så kallad förhandlingsframställan. Du skickar enklast förhandlingsframställan till info@sef.se. Men det går också bra att skicka den via post till:

Svenska Elektrikerförbundet Region Nord
Östra Långgatan 13 B
852 36 Sundsvall

En förhandlingsframställan kan innehålla följande delar:

  • Vem som begär förhandling (företagets namn, organisationsnummer och kontaktperson)
  • Vad ärendet avser
  • Relevant information som är av vikt för ärendet, kan biläggas i tillägg till förhandlingsframställan.

Efter att vi har mottagit förhandlingsframställan bekräftar vi att er framställan är mottagen och föreslår en tid och plats för förhandlingen.

Uppdaterad: