Gå en facklig kurs!

Medlem
Förtroendevald
Öppen för alla

11 tillgängliga kurser.

Sortera efter: A-Ö Datum
 • Målgrupp: Medlemmar som går på Installationsavtalet

  Ackordskursen är för medlemmar som vill lära sig mer om ackordstidlistan, börja jobba på ackord och tjäna mera pengar!

  Vi kommer att gå igenom hur och varför ackordet uppkom som lönemodell. Vi tittar på historian om ackordet och vad mer än bara lönen som ett ackordsarbete kan påverka. Du kommer få kunskap om vilka arbetsuppgifter som verkligen ingår i ditt arbete och vad vi ska ta extra betalt för.

  Under kursen kommer vi att lära oss att förstå hur ackordslistan är uppbyggd och hur vi använder Ackordswebben, www.ackordswebben.se, vårt webbaserade system för ackordshantering. Ackordswebben hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att lönen betalas ut. Vid kursen betalas ersättning i form av utbildningsarvode.

 • Målgrupp: Medlemmar, förtroendevalda och anställda inom facket

  Vägen framåt är en kurs för dig som vill lära dig att med självförtroende kunna samtala och debattera fackliga och politiska frågor i olika forum. Under tre dagar får du lära dig mer nationalekonomi ur en arbetsmarknadskontext, lönebildning och näringslivets organisering. Vad är det som gör att ett arbete känns meningsfullt och utvecklande, och vad driver företag att återinvestera i sin verksamhet och höja era löner? Detta är frågor vi försöker besvara.

 • El-Vald är en kurs för dig som är förtroendevald. Observera att kursen är 3x3 dagar. När du anmäler dig till steg 1 ska du även gå steg 2 och 3, anmäl dig till samtliga 9 dagar på en gång. På steg 1 går vi igenom medlemskapets värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, ledarskap, ideologi och kollektivavtal. På steg 2 får du lära dig hitta i kollektivavtalet, vad avtalet innebär samt hur medlemmarna har användning av det. På steg 3 går vi igenom och lär oss att tolka relevanta arbetsmarknadslagar och kopplar ihop dem med våra kollektivavtal. Vid kursen betalar förbundet utbildningsarvode för 3 utbildningsdagar och arbetsgivaren betalar för 6 dagar.

  Varmt välkommen att söka!

 • El-Medlem är en kurs på 3 dagar för dig som vill lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet. El-Medlem går också igenom möjligheten att tjäna mer genom att jobba på ackord för dig som jobbar på Installationsavtalet. Du får mer kunskap om ditt kollektivavtal och hur vi tillsammans kan jobba för en bättre arbetsmiljö. Du får lära känna vår historia, fackets grundidé och vad en lokal fackklubb gör. Vi kollar även på sambandet mellan ordning och reda på arbetsplatsen och vilken lön man som arbetare har rätt till. Du får också en genomgång av dina medlemsförsäkringar. Vid kursen betalas ersättning i form av stipendium.

  Varmt välkommen att söka!

 • El-Intro är kursen för dig som vill lära dig mer om ditt fackliga medlemskap. Under en dag med föreläsning och diskussioner får du en introduktion i vad det innebär att vara medlem i Elektrikerna. Du får bekanta dig med organisationen, hur vi förhandlar fram ett bra kollektivavtal och hur vi jobbar med arbetsmiljö. Vi kollar också på vilka försäkringar som ingår i medlemskapet och vad det innebär att jobba på ackord. Du får dessutom kunskap om hur förbundet är uppbyggt, vår verksamhet och hur du som medlem har möjlighet att påverka. Vid kursen betalas ersättning i form av stipendium.

  Varmt välkommen att söka!

 • Pensionsutbildning på en dag för alla medlemmar. Under dagen går vi genom pensionssystemets olika delar och det ges möjlighet att få rådgivning från Folksam under dagen. Efter kursen kommer du bättre förstå innehållet i det orange kuvertet och hur du kan påverka din pension.

 • Målgrupp: Medlemmar som går på Installationsavtalet

  Avtalskursen är för medlemmar som går på Installationsavtalet och vill lära sig mer om sitt avtal.

  Vad gäller vid övertid? Vad är en hemort? Får man permission för att gå på begravning? På denna endagarskurs får du på ett enkelt och lättförståeligt sätt lära dig hitta i kollektivavtalet, vad avtalet innebär samt hur medlemmarna har användning av det.

  Vi diskuterar även vad som gäller utifrån olika scenarion hämtade från exempel från verkligheten. Det här är en kurs för dig som vill lära dig på vilket sätt vi kan använda vårt kollektivavtal för att få det så bra så möjligt på jobbet!

  Detta och mycket mer tar vi upp med föreläsning och diskussioner.

  Varmt välkommen att söka!

 • Målgrupp: Medlemmar, förtroendevalda och anställda inom facket och som har gått utbildningen Vägen framåt.
  Plats och datum: (2024-09-24)

  Makthantverket är en påbyggnadsutbildning till Vägen framåt med fokus på ökat facklig-politiskt inflytande. Den genomförs tillsammans med 6F-förbunden, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.
  Under utbildningen behandlas bland annat följande:

  • Arbetarrörelsens idéutveckling genom historien.
  • Förberedelser och strategier för debatt.
  • Research och planeringsarbete.
  • Organisatorisk kultur och påverkansmetoder.
  • Från ord till handling – hur använder vi kunskaperna framåt – hur kommunicerar jag detta i min vardag.

 • Målgrupp: Klubbordförande och Utbildningsombud (tidigare kallat Lärlingsombud)
  Plats och datum: Solna (2024-09-25)

  Som Utbildningsombud har du en nyckelroll i att nya lärlingar välkomnas in i branschen och förbundet. Under vår utbildning får du verktyg för att kunna utvärdera lärlingens utbildning, kunskap om lärlingens rättigheter och stöd i hur du ska verka i din roll.

 • Målgrupp: Medlemmar som går under Installationsavtalet
  Plats och datum: Solna (2024-10-02)

  Ledande montörskursen är en kurs på 2 dagar för dig som är medlem och som vill lära dig mer om rollen som ledande montör i ackordslaget, samt vilka arbetsuppgifter en ledande montör brukar utföra. Vi kommer att gå igenom:

  • Etableringsförhandling
  • Tips på hur man kan organisera ackordslaget och planera ackordsarbetet
  • Förhandlingsordningen på ackord
  • Hur man agerar i en överläggning
  • Hur man använder Installationsavtalet och Ackordstidslistan (ATL)

  Vi tittar på ackordets historia och vad ackordsarbete kan påverka mer än bara lönen. Du får utbildning om vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete och vad vi kan ta extra betalt för. Du får lära dig mer om hur Ackordstidslistan är uppbyggd och hur du använder vårt system för ackordshantering, www.ackordswebben.se.

  Varmt välkommen att söka!