Fotograf: Anna Ledin Wirén

Bemanningsavtalet

År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LO:s femton medlemsförbund. 

Bemanningsavtalet garanterar att de inhyrda ska ha samma villkor som i kollektivavtalet hos kunden och samma lön som de anställda på kundföretaget med motsvarande arbetsuppgifter.

Avtalet gäller inte om den uthyrde utför tjänstemannaarbeten på kundföretaget. Då gäller istället det bemanningsavtal som tecknats mellan Unionen och Bemanningsföretagen Almega.

Klicka här för att komma till LO:s hemsida och se alla inkopplade företag


Från den 1 januari 2019 gäller nya karensregler för bemanningsavtalet:

Ladda ned och läs överenskommelsen 

Granskad:
Kategorier: