Fotograf: Anna Ledin Wirén

Bemanningsavtalet

År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LO:s 14 medlemsförbund. 

Bemanningsavtalet garanterar att de inhyrda ska ha samma villkor som i kollektivavtalet hos kunden och samma lön som de anställda på kundföretaget med motsvarande arbetsuppgifter.

Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.

Avtalet gäller inte om den uthyrde utför tjänstemannaarbeten på kundföretaget. Då gäller istället det bemanningsavtal som tecknats mellan Unionen och Bemanningsföretagen Almega.

Klicka här för att komma till LO:s hemsida och se alla inkopplade företag


Från den 1 januari 2019 gäller nya karensregler för bemanningsavtalet:

Ladda ned och läs överenskommelsen 

Granskad:
Kategorier: