Fotograf: Anna Ledin Wirén

Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Elektrikerna är geografiskt indelat i 13 avdelningar. Som medlem tillhör du den avdelning där du bor men du kan begära övergång till den avdelning där du har din anställning. I avdelningen arbetar fackligt förtroendevalda som är utsedda av medlemmarna i respektive avdelning.

Avdelningen har till uppgift att utföra det som beslutas i avdelningens representantskap, förbundsstyrelsen och centrala representantskapet. Deras främsta uppgift är att se till så att medlemskapets värde förbättras på både kort och längre sikt.

Verksamheten leds av avdelningsstyrelsen. Det är hit du vänder dig när du har frågor som gäller studier, ackord, arbetsmiljö, organisationen i förbundet med mera. Det är även hit du vänder dig om du har ett behov av utbildning inom dessa områden.

Det går alltid bra att höra av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se så ser vi till att du får prata med rätt person. Du hittar också kontaktuppgifter till de förtroendevalda under respektive avdelning.

vk_8 vk_26 vk_2 vk_10 vk_31 vk_1 vk_16 vk_21 vk_15 vk_28

Uppdaterad: