Fotograf: Jennie Bergström

Arbetsmiljö

Ingen ska behöva utsättas för ohälsa i arbetet varken fysiskt eller psykiskt och genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan risker i arbetet förebyggas.

Arbetsmiljöarbetets viktigaste arena är den lokala arbetsplatsen. För att få en bra arbetsmiljö måste företaget arbeta systematiskt med att kartlägga, planera, förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta ska ske i samverkan med Skyddsombudet. 

Din arbetsgivare har arbetsmiljöansvaret och ska arbeta med arbetsmiljöfrågor på företaget. I det arbetet bör du och alla dina kollegor vara engagerade. Det är krav på att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske tillsammans med dig, dina kollegor och ert Skyddsombud. Det är viktigt att alla är delaktiga i detta. Arbetsgivaren är ansvarig för dig och dina arbetskamrater så ni inte utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det vanligaste riskerna inom branschen är: fallolyckor, belastningsskador, strömgenomgång, damm, stress och skärskador.

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du alltid ta kontakt med din närmaste chef först. Om problemet inte åtgärdas ska du kontakta ditt närmaste Skyddsombud. Finns det inget Skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta oss

Är du intresserat av arbetsmiljöfrågor och vill bli Skyddsombud?
Ta kontakt med din verksamhetsledare i din verksamhetskrets så hjälper de dig att komma igång.

Uppdaterad:
Kategorier: