Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Att anställa en lärling

För att kunna anställa en lärling krävs två saker. Företaget ska ha tecknat Installationsavtalet och lärlingen ska ha rätt utbildning enligt branschkraven.

Första kravet som ställs för att lärlingen skall kunna räkna sin lärlingstid är att företaget som anställer har tecknat Installationsavtalet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom medlemskap i Elinstallatörsorganisationen  (EIO) eller genom Separatavtal med Svenska Elektrikerförbundet.

Lärlingen skall anställas tillsvidare och de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid. I Installationsavtalets bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet, kan du läsa mer om vilka regler som gäller. 

Branschen har specifika krav på innehållet i lärlingens utbildning, vilket man kan läsa mer om på Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) hemsida.

Lärlingshandlingar skall sändas in till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd  (ELY) för bedömning och registrering. Därefter sändes lärlingskort ut till företag och lärling. Handläggningstiden på ELY är 4 - 6 veckor.

Uppdaterad:
Kategorier: