Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Att anställa en lärling

Genom att anställa en lärling tar du och ditt företag ansvar för branschen och nästa generations elektriker. Du gör också en investering för framtiden då det kommer behövas tusentals nya elektriker framöver. 

För att kunna anställa en lärling krävs två saker. Företaget ska ha tecknat Installationsavtalet och lärlingen ska ha rätt utbildning enligt branschkraven.

Första kravet som ställs för att lärlingen ska kunna räkna sin lärlingstid är att företaget som anställer har tecknat Installationsavtalet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom medlemskap Installatorsforetagen eller genom Separatavtal med Svenska Elektrikerförbundet.

Lärlingen ska anställas tillsvidare och de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid. I Installationsavtalets bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet, kan du läsa mer om vilka regler som gäller. 

Branschen har specifika krav på innehållet i lärlingens utbildning, vilket man kan läsa mer om på Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) hemsida.

Lärlingshandlingar ska mailas in till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd  (ELY) för bedömning och registrering. Därefter mailas lärlingsintyg ut till företag och lärling. Handläggningstiden på ELY är 4 - 6 veckor.

Genom att anställa en lärling gör du en investering för framtiden – elektriker behövs!

Granskad:
Kategorier: