Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Att anställa en lärling

Genom att anställa en lärling tar du och ditt företag ansvar för branschen och nästa generations elektriker. Du gör också en investering för framtiden då det kommer behövas tusentals nya elektriker framöver. 

För att kunna anställa en lärling krävs två saker. Företaget ska ha tecknat Installationsavtalet och lärlingen ska ha rätt utbildning enligt branschkraven.

Första kravet som ställs för att lärlingen ska kunna räkna sin lärlingstid är att företaget som anställer har tecknat Installationsavtalet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom medlemskap Installatorsforetagen eller genom Separatavtal med Svenska Elektrikerförbundet.

Lärlingen ska anställas tillsvidare och de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid. I Installationsavtalets bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet, kan du läsa mer om vilka regler som gäller. 

Branschen har specifika krav på innehållet i lärlingens utbildning, vilket man kan läsa mer om på Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) hemsida.

Från och med 1 juni 2022 ska du som arbetsgivare registrera ditt företag och lärling i KUB det nya digitala systemet för lärlingsadministration.

Det innebär att du som arbetsgivare registrerar företaget och lärlingarna i KUB och sedan på ett enkelt sätt kan följa deras utbildning, arbetade timmar och eventuella kompletteringar för att få certifikatet.

Lärlingarna registrerar kontinuerligt sin arbetade tid och vilka arbetsmoment som genomförts. De kan på ett enkelt sätt se var i lärlingsprocessen de befinner sig, hur mycket lärlingstid som återstår samt om de har eventuella kurser att komplettera.

Vid frågor kolla på filmen nedan eller ta kontakt med ELY på larling@sef.se eller 0771-10 14 00.

Genom att anställa en lärling gör du en investering för framtiden – elektriker behövs!

Granskad:
Kategorier: