Fotograf: Daniel Roos

Avtalsförsäkringar

Du som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas av ett antal avtalsförsäkringar.

AFA-FÖRSÄKRINGAR.  Är du anställd i ett företag som har kollektivavtal omfattas du av alla försäkringar som ingå i AFA. Här får du en kort beskrivning av vilka försäkringar som ingår. Läs mer på: www.afaforsakring.se.

Avgångsbidrag (AGB) är en försäkring som kan lämna ersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Se regler på afa.se.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) är en kompletterande ersättning till sjukpenningen från försäkringskassan, som man får när man är sjuk.
Ansökan görs via nätet på afa.se.

AVTAL/TJÄNSTESPENSION ser till att du får en extra insättning till din pension som du har rätt till genom ditt kollektivavtal. Detta ska ske automatiskt.

Premiebefrielseförsäkringen (PBF) gör så att AFA i stället för företaget går in och betalar in din pensionspremie när du varit borta från jobbet mer än 15 dagar. Detta måste anmälas.

Trygghetsförsäkring (TFA) vid arbetsskada är ett komplement till den allmänna socialförsäkringen. Den ger ersättning vid arbetsskada på grund av olycksfall på arbetsplatsen, olycksfall på väg till eller från arbetsplatsen + arbetssjukdom.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ger din familj ekonomisk hjälp vid dödsfall.

Föräldrapenningtillägg (FPT) är numera en försäkringsom har ersatt den gamla föräldralönen vi hade tidigare. I stället går AFA in och ersätter och då under längre tid än innan. Detta gäller fram till barnet fyllt 18 månader. 

 

Avtalsförsäkringar

Loggan, afa försäkringar

För att komma i kontakt med afa ringer du kundcenter
på nummer 0771-88 00 99.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Maja Uvestål
Kategorier: