Fotograf: Anna Ledin Wirén

Fokus på jämställdhet

I dag är elektriker ett av Sveriges mest mansdominerade yrken. Endast två procent av landets elektriker är kvinnor. Antalet kvinnor borde vara betydligt fler, anser både fack och arbetsgivare som därför inlett ett samarbete om jämställdhet.

Inför det partsgemensamma arbetet har Elektrikerförbundet låtit genomföra en utredning av förbundets sätt att hantera jämställdhet. Frilansjournalisten Anna Danielsson Öberg har fått uppdraget att genomföra utredningen.

I utförliga intervjuer berättar tio kvinnor om hur det gick till när de valde att bli elektriker, varför det skedde, hur de upplevde utbildningen – och hur det är att arbeta som elektriker.

Intervjuerna visar att de alla känt sig utsatta på olika sätt. En del mer, andra mindre. Alla berättar om sexistiska skämt, klotter och äckliga toaletter. Ibland har de själva hört eller varit utsatta för sexistiska skämt eller hört berättelser där andra blivit utsatta. Fysiska övergrepp har också skett, men få. Däremot har de flesta hört talas om andra kvinnliga kollegor som har blivit utsatta för fysiska övergrepp.

Trots erfarenheterna och berättelserna trivs de intervjuade med sitt yrkesval. Friheten i jobbet, bra villkor, roliga arbetsuppgifter och många bra manliga arbetskamrater väger upp de negativa upplevelserna. Men alla anser ändå att förbättringar måste ske, annars kommer inte andelen kvinnor att öka i branschen.

Syftet med den här utredningen har varit att visa vad Elektrikerförbundet gjort hittills för att stötta kvinnor och ge exempel på vad som behöver göras framöver för att locka fler kvinnor till elbranschen.

Ladda ned och läs rapporten och de tio intervjuerna nedan:

  • Rapport: Fokus på jämställdhet ska locka fler kvinnor till branschen (1,13 MB)

    Inför det partsgemensamma arbetet har Elektrikerförbundet låtit frilansjournalisten Anna Danielsson Öberg genomföra en utredning av förbundets sätt att hantera jämställdhet.

  • Intervjuer: 10 kvinnliga elektriker (1,81 MB)

    I utförliga intervjuer berättar tio kvinnor om hur det gick till när de valde att bli elektriker, varför det skedde, hur de upplevde utbildningen – och hur det är att arbeta som elektriker.

Uppdaterad: