Fotograf: Anna Ledin Wirén

Lönerevision

Lönerna ska årligen uppräknas med vad parterna har enats om i kollektivavtalet. Det kan skilja sig mellan kollektivavtalen som finns och närmare upplysning hittas i respektive överenskommelse mellan parterna.

Uppdaterad:
Kategorier: