Fotograf: Pixabay

Dags för lönerevision?

Som arbetsgivare ska du varje år redovisa in lönerna för dina anställda till Elektrikerförbundet. Här hittar du information om hur du redovisar in detta samt vart du vänder dig vid eventuella frågor.

Lönerna ska årligen uppräknas med vad parterna har enats om i kollektivavtalet. Det kan skilja sig mellan kollektivavtalen som finns och närmare upplysning hittas i respektive överenskommelse mellan parterna.

Varje år skickas löneprotokoll till dig som arbetsgivare att fylla i dina anställdas nya löner. Tillsammans med protokollet följer ett brev med information om vilka procentsatser som gäller för den individuella delen och den garanterade delen för detta år. I första hand förhandlar ni detta med klubb eller facklig förtroendevald, om hjälp önskas vid förhandlingen kontaktar ni ert regionkontor. Anställda har alltid rätt att läsa motiveringen bakom sin lönesättning.

Revision av utgående löner sker oftast under våren. Ett utrymme bildas för individuell fördelning motsvarande den framförhandlade procentsatsen av de utgående månadslönerna för Elektrikerförbundets medlemmar.

Potten ska fördelas individuellt vid förhandlingar inom företaget. Efter fördelning av lönepotten ska per månad utgående lön, efter lönerevision, för heltidsarbetande ha ökat med den överenskomna lägsta procentsatsen. Läs förhandlingsordningen för att hålla koll på datum och regler gällande förhandlingarna.

Det är också viktigt att lönekoder uppdateras i protokollet på de anställda så detta stämmer överens med vart de befinner sig i karriären.

Förhandlingsprotokoll för överenskommelser i avtalsrörelsen hittar du här:

Avtalsrörelsen


Extra lönerevision

I Installationsavtalet finns också möjlighet att ompröva lönen en gång per år. Extra lönerevision används oftast när en fackklubb noterat att en av deras medlemmar har halkat efter i lön. Då är det läge för klubben att kalla arbetsgivaren till förhandling. Som arbetsgivare måste man kunna motivera löneskillnaderna. Lönesättningen får inte vara diskriminerande utan ska sättas utifrån fyra kriterier: yrkeskunnighet, kvalifikation, prestation och ansvar.

Klubben på företaget har också möjlighet att kalla till förhandling om lönerevision för hela kollektivet, till exempel om företaget går jättebra och det är hög inflation.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om lönekriterierna i ditt kollektivavtal. I Installationsavtalet hittar du lönekriterier i 7 KAP § 2 och Löneavtalet och i Kraftverksavtalet går det att läsa i 7 KAP och Bilaga 4. Om du behöver hjälp kontakta gärna oss så hjälper vi till!

 

  • Protokoll Installation (14 kB)

    Inrapportering av färdiga löner och koder ska returneras på bifogat protokoll så snart som möjligt efter att förhandlingarna är klara. Lönerevisionsprotokollen skickas in till Elektrikerna via mejl till: manadsloner@sef.se.

  • Protokoll kraftverk (14 kB)

    Inrapportering av färdiga löner och koder ska returneras på bifogat protokoll så snart som möjligt efter att förhandlingarna är klara. Lönerevisionsprotokollen skickas in till Elektrikerna via mejl till: manadsloner@sef.se.

Uppdaterad: