Fotograf: Anna Ledin Wiren

Dags för lönerevision?

Som arbetsgivare ska du varje år redovisa in lönerna för dina anställda till  Elektrikerförbundet. Här hittar du information om hur du redovisar in detta samt vart du vänder dig vid eventuella frågor.

Lönerna ska årligen uppräknas med vad parterna har enats om i kollektivavtalet. Det kan skilja sig mellan kollektivavtalen som finns och närmare upplysning hittas i respektive överenskommelse mellan parterna.

Varje år skickas löneprotokoll till dig som arbetsgivare att fylla i dina anställdas nya löner. Tillsammans med protokollet följer ett brev med information om vilka procentsatser som gäller för den individuella delen och den garanterade delen för detta år. I första hand förhandlar ni detta med klubb eller facklig förtroendeman, om hjälp önskas vid förhandlingen kontaktar ni ert regionkontor.

Revision av utgående löner sker oftast under våren. Ett utrymme bildas för individuell fördelning motsvarande den framförhandlade procentsatsen av de utgående månadslönerna för Elektrikerförbundets medlemmar.

Potten ska fördelas individuellt vid förhandlingar inom företaget. Efter fördelning av lönepotten ska per månad utgående lön, efter lönerevision, för heltidsarbetande ha ökat med den överenskommna lägsta procentsatsen. Läs förhandlingsordningen för att hålla koll på datum och regler gällande förhandlingarna.

Det är också viktigt att lönekoder uppdateras i protokollet på de anställda så detta stämmer överens med vart de befinner sig i karriären.

Förhandlingsprotokoll för överenskommelser i avtalsrörelsen hittar du här:

Avtalsrörelsen

 

Om du behöver hjälp kontakta gärna oss så hjälper vi till!

Granskad: