Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2016-07-01- 2017-06-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2016-07-01- 2017-06-30.

 

 

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2016-10-01- 2017-09-30

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2016-10-01- 2017-09-30

 

 

Ladda ned statistiken

Uppdaterad: