Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Diagrammet nedan visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2022-04-01–2023-03-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Uppdaterad: