Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2018-07-01- 2019-06-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2018-07-01- 2019-06-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2018-07-01- 2019-06-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet

 

 

Granskad: