Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2017-12-01- 2017-12-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Uppdaterad: