Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2021-07-01–2022-06-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Ackord kr/tim/Verksamhetskrets 2021-07-01–2022-06-30

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2021-07-01–2022-06-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2021-07-01–2022-06-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

 

 

Granskad: