Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-04-01–2021-04-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Ackord kr/tim/Verksamhetskrets 2020-04-01–2021-04-31

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-04-01–2021-04-31

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-04-01–2021-04-31

 

 

Granskad: