Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2019-01-01- 2019-12-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Ackord kr/tim/Verksamhetskrets 2019-01-01- 2019-12-31

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2019-01-01- 2019-12-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2019-01-01- 2019-12-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

 

 

Granskad: