Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2022-01-01–2022-12-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Uppdaterad: