Fotograf: Daniel Roos

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. En god säkerhetskultur skapas i en miljö som präglas av att alla tar ansvar för både sin egen och andras säkerhet.

Ett uttryck för en fungerande säkerhetskultur är att:

  • Arbetsmiljö och säkerhet prioriteras före ekonomiskt utfall.
  • Ett säkerhetstänk ska genomsyra hela företaget, från chefer till alla arbetstagare.
  • Personalen gör det som förväntas, det vill säga, att man följer regler och inte tar genvägar i arbetet, även när ingen ser på.
  • Den som rapporterar olycksfall eller tillbud bemöts positivt. Hög tillbudsrapportering visar på en hög säkerhetsmedvetenhet.
  • Man tar lärdom av inträffade tillbud och olycksfall och inkluderar erfarenheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverkets syn på säkerhetskultur

Här kan du läsa mer om säkerhetskultur och hitta verktyg som kan ge stöd i arbetet med säkerhetskultur.

Läs mer om säkerhetskultur

Uppdaterad:
Kategorier: