Fotograf: Daniel Roos

Dina försäkringar genom medlemskap och kollektivavtal

Som medlem i Elektrikerna eller om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal har du många bra försäkringar som skyddar dig om du blir sjuk, skadar dig på jobbet eller om det händer dig något på din fritid. Att vara bra försäkrad ger dig och din familj en större trygghet.

Dina medlemsförsäkringar

I Elektrikerna omfattas du av följande medlemsförsäkringar Juristförsäkring, Hemförsäkring, Medlemsolycksfall Fritid, Inkomstförsäkring, Kompletterande Tjänstegruppliv, Barngrupplivförsäkring och Grupplivförsäkring.

Utöver dessa försäkringar, som ingår i din medlemsavgift, kan du till förmånliga villkor teckna ytterligare försäkringar för dig och din familj, kontakta Folksam för att få hjälp med detta.

Dina avtalsförsäkringar

När du är jobbar på ett företag som har kollektivavtal har du pension och försäkring via jobbet. Det innebär att du får extra pengar insatta till pension - så kallad tjänstepension. Du får också ett antal försäkringar som ger dig extra trygghet vid olika händelser i livet.

Du som har kollektivavtal på jobbet har följande försäkringar:

  • Föräldrapenningtillägg (FPT) – extra pengar när du är föräldraledig.
  • Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) – extra pengar om du blir sjuk.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) – ersättning om du skadar dig på jobbet.
  • Avtal om omställning – stöd om du sägs upp på grund av arbetsbrist.
  • Avtalsgrupplivförsäkring (AGL) – ger familjen ersättning om du skulle dö.
  • Avtalspension SAF-LO

Lär dig mer om ditt försäkringsskydd

Vill du ha hjälp att se över dina försäkringar och ditt sparande? Via medlemskapet i Elektrikerna har du möjlighet att boka en timmes personlig rådgivning med Folksam. Rådgivaren ger dig råd utifrån dina och din familjs behov. Du får svar på frågor som om du har missat att få ersättning för någon skada och vad du kan få i pension. Det är gratis och du kan göra det digitalt.

Vill du veta mer om juristförsäkringen? Juristerna på HELP Försäkring kommer gärna ut och besöker din arbetsplats för att berätta för dig och dina arbetskamrater om hur juristförsäkringen fungerar och vad du kan använda den till.

Om du har frågor om försäkringar ska du i första hand prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör, kontakta oss.

Uppdaterad: