Fotograf: Daniel Roos

Försäkringar

Visste du, att som medlem i Elektrikerna har du många bra försäkringar som gäller om du t ex blir sjuk, skadar dig på jobbet eller om det händer dig något på din fritid. Att vara bra försäkrad ger dig och din familj en större trygghet.

Dina försäkringar

I Elektrikerna omfattas du av medlemsförsäkringar. För att förstärka ditt försäkringsskydd kan du, till en låg kostnad, teckna frivilliga tillvalsförsäkringar för din partner, dina barn och ditt hem, kontakt Folksam för att få hjälp med detta. Du som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas även av fem stycken avtalsförsäkringar.

Som medlem får du, om du så önskar, kostnadsfri hjälp med handläggning och bedömning av din rätt till ersättning från de olika försäkringarna. 

Om du har frågor om försäkringar ska du prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör, kontakta oss.

Uppdaterad:
Kategorier: