Fotograf: Anna Ledin Wirén

Försäkringsmedlemskap

Har du bestämt dig för att ta en anställning i Norge? Kanske har du kvar din bostad i Sverige under tiden? För att du ska behålla din trygghet i Sverige har vi ett försäkringsmedlemskap för dig som arbetar i Norge, eller annat land, vilket innebär att du bibehåller dina medlemsförsäkringar till en reducerad avgift.

Genom vårt försäkringsmedlemskap när du arbetar i Norge, eller annat land, bibehåller du dina medlemsförsäkringar till en avgift på 290 kr i månaden. 

För att kunna ta del av det här medlemskapet behöver du gå med i Norska El og IT vilka är vår motsvarighet i Norge. När du mottagit ditt medlemsbevis från dem sänder du in det till din region som ändrar om ditt aktiva medlemskap till ett försäkringsmedlemskap fr o m det datum ditt medlemskap beviljats i El og IT. Därefter får du hem inbetalningskort till din adress som du är folkbokförd på i Sverige. Om du önskar få inbetalningskort till en tillfällig adress i till exempel Norge ska du meddela din region om den tillfälliga adressen.

Om du inte är intresserad av ett försäkringsmedlemskap hos oss under tiden du arbetar i Norge kan du begära ett temporärt utträde. Temporärt utträde innebär att när du återvänder till Sverige kan du söka medlemskap hos oss även om du står utan anställning vilket inte är möjligt i annat fall.

För att få inträdet beviljat behöver du ha varit med i El og IT under den tid du arbetat i Norge och få ett medlemsbevis utfärdat från dem som du sänder in till oss i samband med inträdesansökan eller strax därpå, glöm inte att ange på din inträdesansökan att du varit medlem i El og IT. Ditt tidigare medlemskap hos oss och det i El og IT tillgodoräknas om det är sammanhängande vilket innebär att du eventuellt kan nyttja Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Om du har frågor kring försäkringsmedlemskapet är du välkommen att kontakta din region.

Uppdaterad: