Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Om du blir sjuk

Arbetsgivaren betalar sjuklön de första två veckorna bortsett från en karensdag om du är sjuk. Glöm inte att arbetsgivaren ska ha ett läkarintyg av dig från den 8:e dagen.

Kontakta facket om du blir sjuk längre än 14 dagar, detta pågrund av att det kan finnas försäkringar och annan hjälp att få.

Arbetsgivaren och den sjuke har 180 dagar på sig att bedöma om det är möjligt eller inte att återgå till den arbetsplats där man är anställd. Om det inte fungerar med de tidigare arbetsuppgifterna så ska man se om jobbet kan anpassas och om inte heller det går ska man se om arbetsgivaren har någon annan uppgift som passar bättre. Är svaret nej ska försäkringskassan undersöka om den sjukskrivne kan klara av något annat jobb någon annanstans på hela arbetsmarknaden. Den som då tackar nej mister sin sjukpenning.

Om man har en anställning och får besked om att man har fått sin sjukpenning indragen så måste man vända sig till sin chef och man måste gå tillbaka till arbetsplatsen. Det gäller att göra det första dagen som man har fått indragen sjukpenning. Annars riskerar man att bli nollklassad och inte ha någon sjukpenninggrundad inkomst längre. Det påverkar även andra ersättningar som föräldrapenning och rehabpenning.

Får man besked från försäkringskassan om indragen sjukpenning ska man vända sig till sin sektion.

Läs mer här

Uppdaterad:
Kategorier: