tryggaeljobb.se

Trygga Eljobb – För dig som ska köpa eltjänster

Trygga Eljobb, tryggaeljobb.se är en hemsida där man helt kostnadsfritt, utan några kommersiella intressen bakom, kan få hjälp att hitta företag som använder certifierade och utbildade elektriker som utför jobbet enligt lagstadgade krav och med vårt kollektivavtal i grunden.

Varje år inträffar cirka 1 000 bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda elinstallationer. Många undersökningar visar också att närmare hälften av svenskarna i ovetskap någon gång har brutit mot de föreskrifter som finns för elarbeten. Det är inte lätt att veta allt om sitt eget ansvar som anläggningsägare. Det är heller inte lätt att veta om arbetet verkligen utförs av certifierade och utbildade elektriker. Det råder således stor okunskap bland konsumenter om vilka föreskrifter som gäller. Man vill göra rätt, men vet inte om de el-tjänster man köper verkligen utförs av certifierade och utbildade elektriker.

Sifo har på vårt uppdrag genomfört en opinionsundersökning som bland annat visat att så många som 6 av 10 tror att det fuskas i elbranschen. Drygt hälften känner heller inte till det egna ansvaret som man har för elinstallationer. Nästan 9 av 10 svenskar tycker att det vore bra eller mycket bra om det fanns en märkning eller en symbol som hjälper köparna av elinstallationer rätt.

Företag som önskar kan om man lever upp till kraven få använda sidan och logotypen Trygga Eljobb som en märkning.

Vår förhoppning är att detta ska gynna säkerheten för konsumenterna i första hand och alla som idag verkar i elbranschen. Den elektricitet som vi alla har omkring oss i vår vardag ska vara säker och fungera. Det tjänar vi alla på konsumenterna, vi som arbetar som elektriker och de seriösa företagen.

 

Besök tryggaeljobb.se

 

  • Läs mer om Trygga Eljobb (393 kB)

    I denna broschyr har vi sammanfattat mer info om Trygga Eljobb, både för dig som företagare och för dig som behöver hjälp med elen privat.

Granskad: