Fotograf: Diana Oldenburg

Allt en ledande montör behöver veta

Är du ledande montör? Funderar du på att bli ledande montör? Här hittar du allt du behöver veta för att underlätta ditt arbete.

Ackordet ger medlemmarna rätt betalt för utfört arbete och underlättar bättre planering och effektivitet. Ackorden är helt avgörande för löneutvecklingen för alla elektriker. Därför är det viktigt att så många projekt som möjligt utförs som ackordsarbeten.

I broschyren "Ledande montör" kan man läsa om vilka arbetsuppgifterna är, vilka stadgar som gäller samt vad som återfinns i kollektivavtalet. Till detta får du också en rad praktiska tips.

Denna information är tänkt att underlätta för dig som vill jobba som ledande montör. Den kan också fungera som en hjälpreda inför ett ackordsjobb eller som del i en ackordsutbildning.

  • Ledande Montör (4,92 MB)

    Broschyren hjälper dig som är intresserad av att börja jobba som ledande montör med att gå igenom vilka arbetsuppgifter du får, vilka stadgar som gäller, kollektivavtal samt tips och råd.

Uppdaterad: