Kollektivavtal

Kollektivavtal skapar ordning och reda på arbetsmarknaden. Bra villkor gynnar både företag och anställda

Arbetsgivarservice Kontakten

Kontakten

När du som företagare har frågor eller funderingar vänder du dig till Kontakten.

Att skapa en bra arbetsmiljö

Som arbetsgivare har du ansvar för att det är en god och trygg arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Avgifter

Information gällande redovisning av medlemsavgifter, försäkringsavgift och avtalsavgift finner du som arbetsgivare här.

Att anställa en lärling

Har du tänkt anställa en lärling? Information kring lärlingsanställning och registrering finns här.

Tjäna på ackord

Ett lönesystem som uppmuntrar personal till delaktighet, ansvarstagande och smarta lösningar. 

Lönerevision

Här kan du läsa om vad som gäller vid inrapporteringen av nya löner