Fotograf: Pixabay

Missa inte pengar på din semester

I juni ska semesterlönen betalas ut. Här förklarar vi hur det fungerar och vad du behöver tänka på i samband med din ledighet. Vad som gäller kan skilja sig åt mellan olika kollektivavtal. I exemplen har vi utgått från Elektrikernas största kollektivavtal Installationsavtalet.

Semesterlön

Semesterlönen består av din månadslön plus semestertillägget.

Semestertillägget innehåller i sin tur två delar:

  • 0,8 procent av din månadslön multiplicerat med antal betalda semesterdagar.
  • 0,5 procent av summan på den rörliga lönedel som utbetalats under intjänadeåret multiplicerat med antal betalda semesterdagar.

Med rörlig lönedel avses i detta sammanhang; ackordsöverskott, beredskaps och OB-tillägg, ledande montörstillägg eller liknande.

Kontrollera även att du har fått din löneökning på junilönen.

Du kan läsa mer om semester i Installationsavtalet kapitel 7A.

 

Rätt till semester

Du har enligt semesterlagen rätt till fyra veckor semester i sträck under juni, juli och augusti.

Har du jobbat hela intjänandeåret (normalt sätt mellan 1 april – 30 mars) har du även rätt till lön under dina semesterdagar.

Du får dina nya semesterdagar 1 april, utifrån hur många dagar du jobbat under intjänandeåret.

 

Sjuk på semestern

Om du blir sjuk under din semester ska du sjukanmäla dig till din arbetsgivare så att du inte förbrukar dina semesterdagar. Du ska då även ha sjuklön (minus karensavdrag) av din arbetsgivare.

Om du skadar dig under semestern och behöver uppsöka läkarvård, kan det vara så att du kan få ut pengar via din fritidsförsäkring som ingår i medlemskapet. Kontakta Folksam och beskriv vad som har hänt eller läs mer om vad som täcks av försäkringen Medlemsolycksfall Fritid.

 

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning (ATF) är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år. Installationsavtalet har 30 timmar arbetstidsförkortning. Timmarna gäller för dig som heltidsanställd (för andra så gäller tiderna i proportion till den tid du arbetat in).

Ledigheten får tas ut, med utgående lön, efter överenskommelse med din arbetsgivare.

Till skillnad mot semesterdagar så kan man inte spara sin arbetstidsförkortning till nästkommande år. Om du slutar på jobbet utan att ha tagit ut din arbetstidsförkortning så har du rätt till ersättning istället. Läs mer om arbetstid i Installationsavtalet kapitel 4.

 

Permission

Tack vare kollektivavtalet har du också rätt till kortare ledighet utan löneavdrag, så kallad permission. Ansökan om permission ska göras i så god tid som möjligt.

Permission på en dag kan beviljas i följande fall:

  • Egen vigsel.
  • Egen 50-årsdag.
  • Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
  • Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av läkare – dock högst tre besök per remiss.
  • Nära anhörigs frånfälle.
  • Nära anhörigs begravning (plus eventuella nödvändiga resdagar).
  • Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig.

Som nära anhörig räknas make/maka, registrerad partner, sambo, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar.

Vid olycksfall i arbete som kräver läkar- eller sjukvård ersätter företaget den dag olycksfallet inträffar eventuella extra resekostnader till läkare eller sjukhus såvida ersättningar inte utgår på annat sätt.

Läs mer om ledighet i Installationsavtalet kapitel 5.

Uppdaterad: